image

We hebben het er hier al vaak over gehad: de markt vraagt eindelijk meer bio maar producenten willen er liever niet aan. Dat komt omdat de meeropbrengsten niet opwegen tegen de meerkosten.

Beetje stekelige vraag, maar het zal toch niet waar wezen: heeft de overheid een vraag gestimuleerd die economisch helemaal niet haalbaar kan worden ingevuld?

Door een grote vraag in de markt is er voor de meeste productgroepen momenteel ruimte voor uitbreiding van het aanbod van biologische producten. Er is een behoefte aan uitbreiding van het aantal biologische bedrijven om de huidige tekorten in het aanbod te kunnen oplossen. Er wordt echter nog maar mondjesmaat omgeschakeld naar biologische landbouw. Een belangrijk knelpunt is het gebrek aan ver­trouwen in de markt. Dat staat in de 'Quick Scan Omschakeling Biologische Landbouw anno 2007' die minister Verburg van LNV gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd heeft.
De grootste tekorten in het aanbod komen voor bij de productgroepen zuivel, varkensvlees, industriegroenten, verse markt groenten en glasgroenten. Uitbreiding van bestaande biologische bedrijven en extra import van biologische producten is in de meeste gevallen onvoldoende om aan de huidige grote marktvraag te kunnen voldoen.

Belemmeringen voor omschakeling
Ondanks de grote vraag naar meer biologische producten is het aantal bedrijven dat omschakelt nog maar klein. Als belangrijke belemmeringen voor omschakeling worden genoemd:

- Onbekendheid met en negatief beeld van de biologische bedrijfsvoering
- Onvoldoende vertrouwen in de biologische markt
- Economische drempels als hoge investeringen en daling van het inkomen in de omschakelperiode
- Geen economische voordeel ten opzichte van gangbare productie
- Vergrijzing en gebrek aan ondernemerschap in de agrarische sector

Een algemeen voorkomend gevoel is een huiver voor verstoring van de nog vaak fragiele markt door een te snelle of niet marktgestuurde groei van het aanbod. Voor de sectoren zuivel, varkensvlees en pluimvee spelen de ketenpartijen een belangrijke sturende rol in de omschakeling. In deze sectoren is men vrij positief over de mogelijkheden voor uitbreiding van de productie door nieuwe omschakeling.

Skal
Medio 2007 staan ruim 2520 bedrijven onder controle van Skal, de onafhankelijke controleinstantie op de biologische productie in Nederland. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest. Het totaal aantal bedrijven bestaat uit zo'n 1474 landbouwbedrijven en 1047 fabrikanten, importeurs, handels- en opslagbedrijven van biologische producten. Skal constateert dat er na enkele jaren van stagnatie weer een lichte groei te zien is in het aantal primaire landbouwbedrijven.

Over de eerste helft van 2007 is in vergelijking met 2006 en voorgaande jaren een grotere toename te zien in nieuw aangeslotenen. Er kwamen dit eerste half jaar 68 nieuwe bedrijven bij, tegen 43 in het hele eerste halfjaar van 2006. Daarentegen zijn er 36 biologische bedrijven gestopt. Het aantal afmeldingen in 2006 was groter dan het aantal nieuwe omschakelaars. In 2007 bestaat tot dusver een positief saldo van 32 omschakelaars.


Zie voor meer informatie het rapport Quick Scan Omschakeling Biologische Landbouw anno 2007


bron: Ministerie van LNV
met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken