Het conjunctuurbericht en de industriemonitor van het CBS over juni laten een somber beeld van de voedings- en genotmiddelenindustrie zien.

Drie ontwikkelingen springen er uit. In de eerste plaats de relatief sterk afgenomen omzet.
In juni 2012 werd 7 procent minder omzet gerealiseerd dan in juni 2011, ondanks het feit dat de maand een werkdag meer telde (meestal goed voor enkele procenten omzetstijging). De afzet per gemiddelde werkdag nam af met ruim 14 procent. Voor de hele Nederlandse industrie gold een afname van 3 procent.
Opvallend is dat de omzetdaling vooral op het conto geschreven kan worden van de buitenlandse omzet, die met bijna 13 procent afnam, terwijl de binnenlandse afname op ruim 1 procent bleef steken.

De tweede aandachttrekkende ontwikkeling is de stijging van de prijzen. In juni 2012 stegen de prijzen met ruim 3 procent ten opzichte van juni vorig jaar. Ook in de prijsontwikkeling is een verschil zichtbaar tussen de binnenlandse en de buitenlandse mark. De binnenlandse prijzen stijgen sneller (4 procent in juni), dan de buitenlandse (ruim 2,5 procent). Voor de hele industrie geldt dat de afzetprijzen in juni 2012 1 procent hoger lagen dan in juni 2011.

Als laatste constateert het CBS dat de productie per gemiddelde werkdag in de voedings- en genotmiddelenindustrie afneemt. In juni 2012 lag die ruim 2,5 procent lager dan in juni 2011. Voor het tweede kwartaal 2012 was de productie 3,5 procent lager dan in het tweede kwartaal 2011.

cbs juni


Fotocredits: MethoxyRoxy
Dit artikel afdrukken