Rudy Rabbinge (emeritus hoogleraar WUR) heeft de Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 toegekend gekregen. De prijs wordt eens in de 5 jaar uitgereikt door VVM, het netwerk van milieuprofessionals.

De jury prijst Rabbinge als grondlegger van de "productie-ecologie", het verhogen van de opbrengsten per hectare maar tegelijkertijd substantieel terugdringen van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en als pleitbezorger van "Healthy Aging", waarbij hij een grote rol weggelegd ziet voor personalized nutrition. "De jury is zich er overigens van bewust dat de persoon Rabbinge niet onomstreden is: met name in kringen van de biologische landbouw roepen de standpunten van Rabbinge weerstand op. Dit kan echter ook als pré worden gezien. Rabbinge is wars van dogma’s, transparant, schuwt het debat niet en redeneert zuiver. Dankzij zijn grote vakinhoudelijke kennis brengt hij regelmatig verrassende inzichten naar voren", meldt VVM.
VVM - Rudy Rabbinge winnaar Rachel Carson Oeuvreprijs
Reageer
  • Deel
Druk af