In 1845 was Shanghai een vissersdorpje aan zee, nu is het met 23 miljoen inwoners een van de drie grootste steden ter wereld. De grenzen zijn bereikt. Volgens staatsmedia lijdt de stad aan ‘grotestadsziekte’: ernstige milieuvervuiling, verkeerschaos en falende overheidsdiensten.

Armen moeten wijken
Om te voorkomen dat de toch al overspannen situatie verder uit de hand loopt, heeft het stadsbestuur een ingrijpend masterplan opgesteld. De omvang van de bevolking mag bijvoorbeeld niet verder groeien dan 25 miljoen zielen, een aantal dat in 2035 zal worden bereikt. Ook de stadsgrenzen zullen worden bewaakt; Shanghai is nu 3.200 vierkante kilometer groot, ongeveer even groot als Friesland. Meer mag het niet worden. De landelijke overheid heeft inmiddels ingestemd met het masterplan.

Volgens The Guardian komen er, ook uit China, sceptische reacties. In 2016 was voor het eerst sprake van deze plannen. Toen verklaarde Liang Zhontang, wetenschappelijk medewerker aan de Shanghai Acadamy of Social Sciences, dat het plan ‘onpraktisch is en tegen de sociale ontwikkelingstrend in gaat.’ Zhontang zegt dat de bevolking van Shanghai in 2010 al 23 miljoen bewoners telde. Hij voorzag dat vooral migranten en laagopgeleiden zouden moeten wijken, omdat de overheid waarschijnlijk illegale gebouwen zou slopen, waarin de kansarmen van de stad wonen.

In Beijing, waar de bevolking al sinds september dit jaar niet meer mag groeien, heeft het stadsbestuur inmiddels tienduizenden migranten over de gemeentegrens gezet. Hun illegaal gebouwde huizen worden gesloopt. Groeibeperking jaagt de armen de stad uit.

Nederland naar 17,2 miljoen inwoners
De Nederlandse bevolking groeide in 2017 met zo'n 100.000 zielen, naar 17,2 miljoen. Volgens het CBS zal ons land over 5 jaar 17,5 miljoen geregistreerde inwoners tellen. Die toename is vooral te danken aan de toestroom van migranten, niet aan de het aantal geboorten. Ook in Nederland 'klontert de bevolking steeds meer bij elkaar'. Jongeren trekken naar de (Rand)stad, rondom de grote steden ontstaan 'suburbs'. "We zullen meer gaan leven en denken in metropoolregio's. Je ziet dat de steden uit hun voegen barsten en dat veel jonge gezinnen verhuizen naar kleinere gemeenten vlak bij de stad," zegt Jan Latten van het CBS.
Dit artikel afdrukken