Landbouwsubsidies moeten niet langer ingezet worden als prijssteun om boerenbedrijven internationaal concurrerend te houden en de productie hoog te houden, maar moeten duurzaamheid bevorderen. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Duurzaamheid in de landbouw vindt de organisatie een ondergeschoven kindje.

Rijke industrielanden investeren te weinig in vergroenende vernieuwing van de landbouw. Dat zegt de OESO in een gisteren verschenen rapport. De organisatie becijferde dat de bij haar aangesloten landen, de Europese Unie plus de elf belangrijkste opkomende economieën in de periode 2014-2016 jaarlijks €422 miljard aan prijssteun uitgaven om binnenlandse markten concurrerend te houden ten opzichte van internationale grondstoffenmarkten. Aan algemene landbouwdiensten werd slechts 77 miljard euro uitgetrokken. De OESO ziet juist deze diensten als kern voor een milieuvriendelijke en duurzame landbouw. De consequentie van deze aanpak lijkt een meer lokale organisatie van grondstoffenmarkten.
OECD - Agricultural policies should shift from price support to greater emphasis on encouraging a resilient and sustainable food sector - OECD
  • Deel
Druk af