De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceert deze week een rapport, getiteld Water Security for Better Lives. Het rapport brengt de watergerelateerde risico's voor de komende decennia in kaart.

In 2050 zal meer dan 40 procent van de wereldbevolking geconfronteerd worden met ernstige 'waterstress'. Het is de verantwoordelijkheid van overheden daar proactief op in te spelen met een efficiënt waterbeleid.

In Europa stijgt de kans op overstromingen. Dit voorjaar veroorzaakten overstromingen van Elbe, Donau en Moldau een geschatte schade van 3 miljard euro. De waterkwaliteit is eveneens een punt van zorg. De OESO hamert daarom op het belang van het respecteren van bestaande EU-wetgeving door alle Europese lidstaten.
Daarnaast zullen er maatregelen genomen moeten worden om drinkwaterbronnen, wetlands en andere watergevoelige gebieden te beschermen. De landbouw zal moeten werken aan het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het onder controle houden van de nutriëntenbalans op landbouwpercelen.

Volgens de Europese regelgeving moet alle grondwater onvervuild blijven. Maar uit cijfers van het Europese Milieuagentschap blijkt dat bijna de helft van de Europese waterlopen en meren niet zullen voldoen aan de in 2015 geldende ecologische doelstellingen. "In de plaats van enkel te reageren op watercrisissen, moeten regeringen op een proactieve manier een beleid in de stijgers zetten dat de waterrisico’s inperkt", zegt Angel Gurría, secretaris-generaal van OESO, op Vilt.
Dit artikel afdrukken