Eén van de belangrijkste indicatoren voor de klimaatverandering is de opwarming van het zeewater. Omdat de oceanen 93% van de opwarming absorberen die het gevolg is van de toenemende uitstoot van broeikasgassen, fungeren ze als het ware als de belangrijkste thermostaat van de aarde.

Sinds de jaren '50 stijgt de temperatuur van het zeewater gestaag, rapporteerde het IPCC klimaatpanel van de VN in 2014. In welke precieze mate was nog altijd onduidelijk door onvoldoende en onvolledige data.

In een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Science, proberen Chinese en Amerikaanse onderzoekers de onzekerheid te reduceren. Ze verfijnden bestaande analyses en vulden gaten in de data op met modellen. Bovendien voegden ze de gegevens van Argo aan toe, een internationaal meetnetwerk van bijna 4.000 in zee drijvende meetstations.

0,1 graad Celsius
Dat brengt hen tot de constatering dat de stijging van de zeewatertemperatuur 40% sneller verloopt dan in 2014 berekend was. Op 2.000 meter diepte lijkt de temperatuur in de periode 1971-2010 met 0,1 graad Celsius gestegen te zijn. Als de combinatie van metingen en modelbouw de werkelijkheid correct weergeeft, is dat verontrustend. Het zeewater op grote diepte fluctueert veel minder dan aan de oppervlakte. Een snelle opwarming daar, is een structurele aanwijzing voor het hogere tempo van opwarming.

De gevolgen van de opwarming van de oceanen, waarschuwen de wetenschappers, zijn een snellere stijging van de zeespiegel, afsterven van koralen, extremer weer en afnemende ijskappen en gletsjers.

In een scenario waarbij de wereld de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs haalt, kan de opwarming van de aarde beperkt kan blijven tot minder dan 2 graden Celsius, laten ze zien. Maar gaat de wereld door op de voet van 'business-as-usual', dan zou de het niveau van de zeespiegel tot 2100 30 centimeter stijgen. Dat is gelukkig niet zo hoog als de stijging van 7 tot 12 meter die D66-politicus Gerbrandy eind vorig jaar in een interview met Trouw wereldkundig maakte. Ernstig zijn vooral de veranderingseffecten van een warmere zee op het klimaatsysteem als geheel en de gevolgen daarvan voor het leven dat mensen op aarde hebben ingericht.

opwarming oceanen 40% sneller IPCC
Figuur 2 uit het onderzoek, Science

Dit artikel afdrukken