Dat blijkt uit een uitvoerig artikel in de Volkskrant. Sinds de Industriële Revolutie is sprake met een snel toegenomen verzuring van het oceaanmilieu als gevolg van CO2-uitstoot. CO2 lost in water tot koolzuur. Daarmee 'verfrisdranken' de oceanen als het ware. Dat is slechts nieuws voor zee-organismen zoals koralen en schaal- en schelpdieren. Hun kalkdelen lossen op in koolzuur. Voor vissen die van plankton-achtige organismen afhankelijk zijn is het juist goed nieuws. Voor vissenlarven is het mogelijk slecht nieuws. Voor algen werkt het groeibevorderend.

Van nature zijn de oceanen gewend om met sterk wisselende zuurgraden om te gaan. Dat neemt beslist niet weg dat de exponentiële toename van de zuurgraad een effect heeft en een systeemverandering met zich mee kan brengen.

De Volkskrant baseert zich op een zogenoemd consensusdocument van 540 oceaanwetenschappers uit 37 landen dat werd opgesteld onder de vlag van de onderzoekskoepel International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP).
Dit artikel afdrukken