Overgewicht en obesitas behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken en oorzaken van handicaps in Europa. Volgens recente schattingen veroorzaken ze jaarlijks meer dan 1,2 miljoen vermijdbare sterfgevallen. Dat komt neer op 13% van de totale mortaliteit in de regio.

Obesitas verhoogt het risico op veel niet-overdraagbare aandoeningen. Denk aan kanker, hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische ademhalingsziekten. Zwaarlijvigheid geldt als vermoedelijke oorzaak van 13 verschillende soorten kanker, en is waarschijnlijk rechtstreeks verantwoordelijk voor ten minste 200.000 nieuwe kankergevallen per jaar in de regio. Naar verwachting zal dit cijfer de komende jaren nog stijgen. Overgewicht en obesitas zijn ook de belangrijkste risicofactoren voor handicaps (zoals de noodzaak om een rollator of rolstoel te gebruiken) en veroorzaken 7% van het totale aantal jaren dat mensen gehandicapt moeten leven.

Deze feiten zijn te lezen in een rapport dat de WHO gisteren uitbracht. Het noemt het aantal gevallen van obesitas en zwaarlijvigheid in de EU 'epidemisch'. Tevens brengt het rapport de boodschap dat het 'omkeerbaar' is door maatregelen te nemen. De WHO stelt fiscale interventies voor, zoals belastingen op met suiker gezoete dranken of subsidies voor gezonde voedingsmiddelen. De marketing van ongezond voedsel voor kinderen moet beperkt worden. De toegang tot diensten voor de behandeling van obesitas en overgewicht in de eerstelijnsgezondheidszorg, als onderdeel van de universele dekking van de gezondheidszorg moet worden verbeterd. Tot slot moeten maatregelen worden genomen "ter verbetering van eetgewoonten en lichaamsbeweging gedurende het hele leven, met inbegrip van preconceptie- en zwangerschapszorg, bevordering van borstvoeding, maatregelen op school en maatregelen om een omgeving te creëren die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van gezond voedsel en mogelijkheden voor lichaamsbeweging verbetert".
Dit artikel afdrukken