Obese mensen kunnen schade aan hun hart oplopen zonder dat ze er de symptomen van vertonen. De hartschade kan ook los van bekende risicofactoren als diabetes, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte optreden en is een adequate voorspeller van later hartfalen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, verschenen in The Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure, schrijft Medicinenet.com.

Voor het onderzoek werden meer dan 9.500 mensen (53 tot 75 jaar oud) zonder hartafwijkingen gedurende 12 jaar gevolgd. Gedurende die tijd ontwikkelden 869 van hen hartfalen.
De onderzoekers maten het hartenzym troponine T, dat afgescheiden wordt door beschadigde hartspiercellen. Het bleek dat de niveaus aan troponine T evenredig stegen met de BMI van de deelnemers.

Obesitas blijkt onafhankelijke risicofactor
De kans op hartfalen bleek twee keer zo groot bij zwaar obese deelnemers (BMI > 35) als bij mensen met een normaal gewicht. Hoe erger obees, des te groter het risico op hartfalen. De opvallendste bevinding was dat obesitas op zichzelf het risico op een hartbeschadiging al vergrootte, en dat deze schade vaak zonder symptomen optrad. Maar ook het troponine T-niveau bleek een onafhankelijke voorspeller van toekomstig hartfalen.

'Stille' hartschade plus obesitas: 9 keer groter risico op hartfalen
Bij het uitrekenen van het gecombineerde effect van hoge troponine-niveaus en obesitas, bleek die combinatie opvallend krachtig. Zwaar obese mensen met hoge troponine-niveaus hadden een 9 keer zo grote kans om hartfalen te krijgen dan mensen met een normaal gewicht en geen troponine T in hun bloed. Ook wanneer andere bekende oorzaken van een hartbeschadiging, diabetes, hoge bloeddruk en hoge cholesterol in de berekeningen meegenomen werden, bleef het risico in stand.

Epidemie van hartfalen
"Deze resultaten zijn een wake-up call dat obesitas een drijvende kracht kan zijn achter het toenemend aantal gevallen van hartfalen dat we zien. Artsen die deze mensen behandelen moeten zich dus niet laten verleiden tot een vals gevoel van zekerheid als de traditionele risicofactoren, zoals een hoog cholesterolgehalte, diabetes en hoge bloeddruk, ontbreken", zegt dr. Roger Blumenthal van het Hopkins' Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease, waar het onderzoek werd uitgevoerd.

Volksgezondheidsexperts in de VS voorzien een epidemie van hartfalen: in 2030 zou 1 op de 5 volwassenen er mee geconfronteerd worden, meldt het persbericht bij de studie.

Fotocredits: Kyknoord
Dit artikel afdrukken