Het Witte Huis neemt de oprukkende antibioticaresistentie serieus. In de VS sterven jaarlijks 23.000 mensen aan een infectie door antibiotica-resistente bacteriën. Daar komen volgens de Centers voor Disease Control and Prevention (CDC) nog 2 miljoen ernstige ziektegevallen bij.

Ernstige bedreiging volksgezondheid
President Obama heeft antibioticaresistentie uitgeroepen tot een van de meest ernstige bedreigingen van de volksgezondheid. Hij geeft zelf het goede voorbeeld: vanaf dit jaar zullen overheidsrestaurants en kantines vlees gaan inkopen dat met minder antibiotica behandeld is. Binnen 5 jaar moet de maatregelen voor alle eetgelegenheden van staatswege gelden, meldt persbureau AP.

De aankondiging is onderdeel van een plan dat tijdens een Witte Huis-top over het verantwoord gebruik van antibiotica naar buiten gebracht is. Aan de top nemen meer dan 150 bedrijven uit de levensmiddelenindustrie, retailers, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven deel. Zij leggen rekenschap af over hoe ze de toename van antibioticaresistentie willen afremmen en antibiotica-resistente besmettingen willen voorkomen.

Onvoldoende
Volgens critici is de maatregel onvoldoende. Zij vinden dat er verdergaande maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van de antibiotica die gebruikt mogen worden in dieren die voor hun vlees gehouden worden. De tot nu toe bereikte vooruitgang heeft met name betrekking op het terugdringen van humane (kritische) antibiotica.
In de VS is het gebruik van allerlei soorten antibiotica als groeibevorderaars nog altijd wijdverspreid, ondanks dat de Food and Drug Administration dit gebruik al bij veel medicijnfabrikanten terug heeft weten te dringen. Preventief gebruik is echter in de VS nog schering en inslag, vooral bij dieren die in grote aantallen worden gehouden (denk aan vleeskippen of varkens). Diverse belangengroepen dringen er op aan dit preventieve gebruik harder aan te pakken.

De afgelopen tijd kwamen verschillende grote voedingsbedrijven in de publiciteit met hun aankondigingen dat ze 'antibioticavrij' gaan werken. In veel gevallen gaat het om niet meer dan het uitfaseren van de humane antibiotica. Vanuit dat oogpunt kan Obama's maatregel gezien worden als een concreet duwtje in de goede richting.

Fotocredits: CIWF
Dit artikel afdrukken