De NVWA gaat vanaf juni 2014 de resultaten van inspecties van lunchrooms via de website openbaar maken. 'Hierdoor krijgen consumenten inzicht of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd en krijgen ondernemers de kans zich positief te onderscheiden van anderen', meldt de Rijksoverheid.

De kleur van de Horeca Inspectiekaart geeft aan hoe het met de lunchroom gesteld is: bij groen is alles in orde, bij oranje moeten er problemen opgelost worden en bij rood staat het bedrijf onder verscherpt toezicht, schrijft Trouw.

Het gaat om een pilot waarmee de NVWA steeds meer gegevens actief openbaar wil gaan maken. Na de lunchrooms (2000 bedrijven) zal de overige horeca aan de beurt komen en op termijn ook andere sectoren binnen de (voedsel)productieketen.
Dit artikel afdrukken