Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de regelgeving rond voedselveiligheid. Het ging voornamelijk over de organisatorische kant van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het privacybeleid inzake boetes. De aanleiding was de recente commotie rondom visverwerkingsbedrijf Foppen. Omroep Gelderland legde daar samen met Pieter van Vollenhove gevoelige vragen voor op tafel.

Geen wisseling van ministerie
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) pleitte eerder deze week voor een andere ophanging van de NVWA. Volgens de ChristenUnie beïnvloeden economische belangen de afwegingen van de Voedselautoriteit, aldus de NOS. Momenteel valt de NVWA onder het Ministerie van Economische zaken. Dik-Faber is voorstander van een verschuiving naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Het is niet verstandig om in een rijdende auto van bestuurder te veranderen, zonder die geheel tot stilstand te brengen
Ook de PvdD en SP zijn voorstander van een dergelijke omhanging.

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Sharon Dijksma vinden het moment niet daar om de NVWA onder te brengen bij het Ministerie van VWS. CDA'er Jaco Geurts steunt hen in die opvatting en zegt op Boerderij dat het niet verstandig is om in een rijdende auto van bestuurder te veranderen, zonder je auto geheel tot stilstand te brengen.

Boetes niet openbaar
In het debat ging het ook over het boetebeleid van de NVWA en de eventuele openbaarmaking daarvan. De PvdA wil dat de NVWA overtreders van de hygiënerichtlijnen met naam en toenaam bekend maakt. Nu kunnen bedrijven keer op keer een (lage) boete krijgen, zonder dat winkeliers of consumenten het weten.
De handhaving zou 'zacht als boter zijn' en de vleessector zou nog vol misstanden zitten.
PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers is voorstander van openbaarmaking, "zodat je als consument weet welk bedrijf beboet is en welk bedrijf niet, zodat je in de supermarkt een eerlijke keuze maken voor je producten”, citeert de NOS. Afgelopen dinsdag haalde Omroep Gelderland een aantal beboete en gewaarschuwde bedrijven naar boven via een beroep op de WOB. Microbioloog Rijkelt Beumer (WUR) en zelfstandig voedselveiligheidsdeskundige IJsbrand Velzeboer uitten forse kritiek op de onzorgvuldigheid die bleek bij 11 met naam en toenaam genoemde bedrijven en de weinige en lage boetes die werden uitgedeeld. De handhaving zou zacht als boter zijn en de vleessector zou nog vol misstanden zitten.

De voorstellen voor transparantie bij overtredingen kunnen niet op een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen. De NVWA heeft al wel stappen gezet op het pad van meer openbaarheid. Zo zijn sinds juli 2014 de inspectieresultaten van lunchrooms openbaar. In 2016 moeten de hygiëneaspecten van alle Nederlandse horecabedrijven inzichtelijk zijn.

Strenger toezicht
Geen melktanden, maar scherpe tanden die bij een voedselwaakhond horen

Schippers en Dijksma presenteerden vorig jaar een plan om de NVWA sterker te laten opereren. Voor de zomer werken de bewindsvrouwen nadere maatregelen uit voor het toezicht en handhaving door de NVWA. Er komt een strenger toezichtkader, waardoor de dienst eerder boetes kan uitdelen of bedrijven kan sluiten. De minister gaf als voorbeeld de verhoging van het boeteplafond van € 4.500 naar € 82.000. Ook worden boetes omzetafhankelijk gemaakt.
"Bedrijven die een loopje nemen met de voedselveiligheid moeten dat voelen. Een hardere aanpak is nodig. Zodat het niet nog een keer gebeurt. Geen melktanden, maar scherpe tanden die bij een voedselwaakhond horen", zeggen de bewindsvrouwen op NOS.
Of ze met die woorden hetzelfde bedoelen als Beumer en Velzeboer zal het komende beroep op de WOB duidelijk moeten maken.

Fotocredits: 'Vicious looking dog that could bite', State Farm

Dit artikel afdrukken