De NVWA kwam woensdag met cijfers over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in Nederlandse groenten en fruit. In de periode 2005-2013 werden op biologische groenten en fruit vrijwel nooit resten van pesticiden aangetroffen. Dat gebeurde in slechts 53 gevallen van de 1500 monsters. De weinige keren dat dat wel het geval was, betrof het veelal biologische groenten en fruit van buiten de EU.

In reguliere producten wordt veel vaker gewasbeschermingsmiddelenresiduen aangetroffen, al is ook daar sprake van een afnemende trend: 'Wij zien dat ook terug in het niet-biologische groente en fruit', citeert het AD de NVWA-zegsman.
Dit artikel afdrukken