RTL zit de NVWA al enkele jaren op de huid wegens misstanden in slachthuizen in het noorden van ons land. In mei vorig jaar kopte de nieuwszender NVWA greep niet in bij vervoer ernstig zieke dieren, afgekeurd vlees in voedselketen. Waarom in de noordelijke provincies meer welzijnsproblemen optreden - het vervoer en de slacht van zieke dieren - dan elders in het land, lijkt een raadsel te zullen blijven.

Ministerie slaat pagina om
Het OM zegt tegen RTL Nieuws zeker te weten dat "er dingen gebeurd zijn die niet hadden mogen gebeuren". Het OM heeft echter besloten het onderzoek te stoppen. Daarover meldt RTL: Tussen de officier van justitie en de NVWA zijn de afgelopen tijd meerdere gesprekken geweest om de NVWA aan te sporen het onderzoek sneller te doen. Maar zonder resultaat. "Hier zijn we niet tevreden over", zegt de woordvoerder van het OM. "We starten geen onderzoek om met niks te eindigen, want het kost veel tijd en energie."

De situatie is onverkwikkelijk voor de grote voedselproducent, -handelaar, -verwerker en -exporteur die Nederland is
Tweede Kamerlid voor de VVD Helma Lodders laat weten dat de traagheid waarmee de NVWA haar eigen zaak nu in haar voordeel dreigt te beslissen 'tot op de bodem' moet worden uitgezocht. Het ministerie spreekt strenge worden die de zaak niettemin sluiten, zo valt uit de berichtgeving van RTL af te leiden: Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt dat het 'niet goed te praten is dat dit zo gelopen is'. Volgens het ministerie ging het hier om een strafbaar en niet te accepteren feit. "Daarom was het van belang om het onderzoek naar de verdenking af te kunnen ronden. Dergelijke overtredingen van onze dierenwelzijnsstandaarden zijn immers onaanvaardbaar." Het ministerie: "Minister Schouten heeft bij de inspecteur generaal van de NVWA aangegeven dat deze gang van zaken niet acceptabel is. De NVWA neemt maatregelen om de aansturing te verbeteren en soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen."
De woordvoering van het ministerie lijkt met zoveel woorden te zeggen dat zulke zaken bij herhaling niet zullen worden getolereerd en slaat de pagina om.

Handelaren en jonge generatie dierenartsen
Betrouwbare bronnen binnen de NVWA lieten ons afgelopen jaar weten dat de affaire draait om een jonge generatie dierenartsen die in dienst is gekomen. Die kijkt anders tegen het spanningsveld dat in het noorden van ons land bestaat tussen dierenhandelaren en de slachthuizen. De handelaren dreigen slachthuizen 'droog te zetten' als ze hun dieren niet afnemen; voor slachthuizen maken gaten in de productie het verschil tussen winst en verlies. De oudere generatie dierenartsen gaat anders om dan de jonge met dat spanningsveld en de lapmiddelen (onder meer pijnstillers, zodat dieren nog wel van het boerenerf wegkomen, maar niet meer kunnen uitstappen in het slachthuis) die handelaren gebruiken.

De situatie is onverkwikkelijk voor de grote voedselproducent, -handelaar, -verwerker en -exporteur die Nederland is. De NVWA die garant moet staan voor de kwaliteit, veiligheid en integriteit van 'Made in NL' is inmiddels de voortdurende kop van Jut voor politiek, bedrijfsleven, NGO's en media. De oorzaak van de moeilijke situatie waarin de Autoriteit zich bevindt, kan worden gevonden in de vele affaires die de tanende deskundigheid van de superorganisatie blootlegden. Ze volgden op de door VVD-politicus Charlie Aptroot in 2005 ingezette samenvoeging en reorganisaties van inspectiediensten en toezicht op het bedrijfsleven.

Deze welzijnsaffaire in de de noordelijke slachthuizen is echter mogelijk het gevolg van een affaire die best uit te leggen valt, maar niemand meer wil begrijpen omdat er vermoedelijk daadwerkelijk feiten zijn te constateren die maatschappelijk niet meer als acceptabel gelden maar nog wel praktijk waren en wellicht zijn.
Dit artikel afdrukken