In de Naleefmonitor roodvleesslachthuizen is te zien hoe elk van de 23 grote slachthuizen presteert op een aantal criteria. Deze 23 slachthuizen slachten 90% van de varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden in Nederland. In de slachthuizen is continu toezicht door dierenartsen van de NVWA.

Over de eerste 6 maanden van 2018 constateert de NVWA een duidelijke verbetering op het voorkomen van verontreinigingen. De belangrijkste indicator voor hygiënisch slachten is de mate van zichtbare verontreiniging op het eindproduct. De gemiddelde score op dit punt lag op 94%, in de voorgaande naleefmonitor lag dit op 88%.

Met naam en toenaam
Het meest hygiënisch werkende roodvleesslachthuis van Nederland was volgens de Naleefmonitor kalverslachterij ESA (onderdeel van de VanDrie Group). ESA scoorde 100% op 7 van de 8 hygiënecriteria en had geen score op het punt reinigen en ontsmetten van de vrachtwagen. Op de tweede plaats eindigde Vee- en Vleeshandel Beernink B.V., met 7 100%-scores en een 88%-score voor het ontsmetten van de messen. De derde plaats was voor Exportslachterij J. Gosschalk & Zn, met 7 100%-scores en een 0%-score op het reinigen en ontsmetten van de vrachtwagen. Gosschalk eindigde vorig jaar als winnaar in alle categorieën.

Dierenwelzijn
Op het gebied van dierenwelzijn is ruimte voor verbetering op de gebieden van het fixeren, bedwelmen en verbloeden van de dieren, schrijft de NVWA. Ook bij het transport gaat nog wel iets mis. Het gemiddelde naleefpercentage op dierenwelzijn is 97%.

Aandachtspunt is de naleving van het ontsmetten en reinigen van de veewagens, met het oog op het tegengaan van de verspreiding van dierziekten. De naleving op dit punt is gedaald; de NVWA benadrukt dat het van belang is dat bedrijven deze regels weer beter gaan naleven.

infographic hygiene slachthuizen nvwa
Infographic roodvleesslachthuizen juli 2015-juni 2018, NVWA
Dit artikel afdrukken