Hoewel het nog even zoeken is op de site van de NVWA, kunnen consumenten op één overzichtelijk pagina zien hoe het is gesteld met de hygiëne en het dierenwelzijn in Nederlandse slachthuizen.

Opvallend is de verdubbeling van de zichtbare verontreiniging op de karkassen na de slacht. De NVWA noemt deze verontreiniging - die in de volksmond inmiddels 'poepvlees' is gaan heten omdat het doorgaans om fecale resten gaat - de belangrijkste indicator voor hygiënisch slachten. Tussen 2016 en 2017 steeg het percentage verontreinigingsgevallen van 6 naar 12%. Op dit gebied scoren Slachthuis Kerkrade, Amsterdam Meat Company (Ameco) en VION Apeldoorn het slechtst. Slachterij Gosschalk (varkens en runderen) uit Epe scoort als enige slachter op alle aspecten de hoogste mogelijke naleving van 100%.

Vorig jaar deelde de NVWA 49 boetes uit voor poep op vlees in slachthuizen.

De vleessector reageert bij monde van COV-voorzitter Jos Goebbels positief op de volledige openbaarheid van de nalevingsmonitor met de namen van de slachterijen. Goebbels: “Ik ben niet alleen trots op de resultaten, maar met name ook op het feit, dat onze slachterijen als eerste binnen de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie deze monitoringsgegevens openbaar hebben, en bovendien als eerste en dus enige land binnen Europa.” Goebbels is verder blij dat de slachters goede scores halen rond dierenwelzijn.
Dit artikel afdrukken