Donderdag kwam de NVWA naar buiten met een flinke reeks inspectieresultaten en factsheets over het toezicht op dierenverwaarlozing en de bevindingen bij diersoortspecifieke welzijnsinspecties. De openbaarheid past bij de koers die de toezichthouder sinds enige tijd is ingeslagen; eerder dit jaar publiceerde de NVWA al verslagen over de beste én slechtste slachthuizen in ons land.

Risicogericht toezicht
"De meeste veehouders in Nederland leven de regels voor dierenwelzijn goed na. Toch stuiten inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tijdens inspecties soms ook op ernstige overtredingen en schrijnende situaties", schrijft de NVWA. Bij ernstige overtredingen kan de NVWA strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden. De toezichthouder werkt op basis van 'risicogericht toezicht'. De NVWA gaat niet bij alle 39.390 veehouderijbedrijven in Nederland standaard inspecteren, maar gaat langs op bedrijven waar ze problemen verwacht. Bedrijven waar het vaker of ernstig misging vallen in die categorie.

De 'in orde' cijfers zeggen alleen maar iets over de 'zwarte schapen' in een sector. Wel maken de percentages duidelijk in welke sectoren de schapen het zwartst zijn
In 2017 werden in totaal 779 inspecties uitgevoerd. Dat komt volgens de NVWA neer op een 'toezichtintensiteit' van 2,0%. De meeste inspecties (150) werden uitgevoerd bij nertsenfokkerijen; daar constateerde de NVWA een nalevingspercentage van 98%. Bij de 123 controles op de naleving van naar varkenswelzijn werd 82% akkoord bevonden. Bij de 78 inspecties bij vleeskuikens werd slechts 56% in orde bevonden. Maar let op, benadrukt de NVWA, het gaat om risicogericht toezicht waar "op basis van meldingen en risicoanalyses de meeste overtredingen te verwachten zijn. De naleefbeelden zijn niet representatief voor de naleving in de hele sector." We mogen dus geen al te grote waarde hechten aan de 'in orde' cijfers omdat ze alleen maar iets zeggen over de 'zwarte schapen' in een sector. Wel maken de percentages duidelijk in welke sectoren de schapen het zwartst zijn.

Meldingen
Jaarlijks krijgt de NVWA zo'n 2.100 meldingen binnen van verwaarlozing van runderen, schapen, melkgeiten en andere landbouwhuisdieren. Iedere melding wordt beoordeeld en in ongeveer 4 van de 10 gevallen geeft de melding aanleiding tot een inspectie. In 2017 bleek er bij 41% van de inspecties, zeg maar bij 1 op de 6 meldingen, inderdaad sprake te zijn van een of meerdere overtredingen. In 2016 was dit bij 33% (1 op de 8).

Over gezelschapsdieren (voornamelijk honden en katten) kreeg de NVWA 527 meldingen binnen. Van die meldingen had 11% betrekking op honden die afkomstig waren uit landen met een hoog rabiësrisico. Omdat rabiës ook voor mensen dodelijk kan zijn, kregen die meldingen voorrang. Van de 112 inspecties die bij handelaren, fokkers en dierenasielen werden uitgevoerd bleek 95% 'niet akkoord' te zijn, vooral op administratieve zaken.

Op 6 december organiseren de Sdu en Foodlog met medewerking van de NVWA het congres Voedselveiligheid in stadion Galgenwaard (Utrecht). Daar zal René Lesuis van de NVWA vertellen wat de NVWA precies doet rondom dierenwelzijn. Het congres staat in het teken van de spanning tussen wat mag van de wet en wat mag van de (nieuwe) moraal. Schrijf je nu in. Foodlog leden ontvangen €50 korting voor het congres. Ben jij al lid? Schrijf dan je in via deze link
Dit artikel afdrukken