Vorig jaar werden naar schatting 23.000 mensen ziek van zalm van de firma Foppen. Vier mensen overleden. Door een ondeugdelijkheid in de verwerkingswijze was de zalm besmet met salmonella. Vandaag kwam de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met zijn rapport over de zaak en de rol van de NVWA daarin. Volgens de Raad is de Warenautoriteit inadequaat opgetreden door zich vooral op zijn handhavende rol terug te trekken. Door sneller ingrijpen zou de omvang van de calamiteit beperkt hebben kunnen worden. Foppen geeft in een persbericht aan tevreden te zijn met de uitspraken van de Raad.

De Onderzoeksraad schrijft: Hoewel voedselbedrijven primair zelf verantwoordelijk zijn om besmette producten van de markt te halen, heeft de NVWA als nationale toezichthouder de taak toe te zien op de gezamenlijke incidentbestrijding door overheidsorganisaties en bedrijven, inclusief de voorbereidingen daarop. Dat betekent dat de NVWA als nationale autoriteit ook krachtig moet kunnen optreden wanneer een uitbraak of voedselprobleem een grote omvang heeft.
Dit artikel afdrukken