Cécile Janssen
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Dat laat de NVWA vanmiddag weten.

De beslissing volgt op een uitspraak gisteren van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Een melkveehouder vond dat de blokkade het dierenwelzijn op zijn boerderij in het geding is en ging in beroep tegen de blokkade. Hij zit sinds 24 januari 2018 met een groeiende stroom kalveren waar hij geen plek voor heeft. Om goed onderzoek te kunnen doen naar mogelijke malversaties, verboden de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de NVWA iedere aan- en afvoer van dieren naar en van zijn bedrijf. Dat deden ze op basis van een volgens hen gegrond vermoeden was dat de boer had gefraudeerd bij de registratie van zijn kalveren.

Het CBb oordeelde dat er niets mis is met de registratie van de kalveren die na 1 januari 2018 op het bedrijf geboren zijn. De voorzieningenrechter van het CBb vindt daarom dat de blokkade voor de kalveren moet worden opgeheven. Volgens de Nederlandse overheid zou Europese wetgeving dat verbieden. De rechter ziet dat bezwaar niet.

Om geen uitzonderingsposities te creëren, heeft de NVWA nu de ontheffing voor alle geblokkeerde bedrijven toegekend.

"De NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zorgen ervoor dat betrokken veehouders via een schriftelijk besluit en een bericht in Mijn RVO.nl’ worden geïnformeerd. Daarnaast worden de ontheffingen zo snel mogelijk op dierniveau zichtbaar in het I&R systeem. Het kan tot na het weekend duren totdat dit voor alle betrokken bedrijven is geregeld", aldus de NVWA.
Dit artikel afdrukken