De NVWA is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op een aantal gebieden: volksgezondheid en voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn, plantgezondheid en natuur. Maar dat doet de organisatie niet alleen: "Als NVWA hebben we de taak om toezicht te houden op naleving van regels. Niet alleen wij, maar ook anderen hebben invloed op die naleving. Het besef dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben, is nog niet altijd vanzelfsprekend. Toch geldt dat we naleving alleen verhogen als de directe omgeving, klanten, leveranciers en andere betrokkenen hun morele kompas volgen en invloed aanwenden om het verschil te maken", schrijft directeur-generaal Harry Paul in zijn voorwoord.

Bezoedeling fors afgenomen
Die gedeelde verantwoordelijkheid werkt. Zo heeft de NVWA 'flinke vooruitgang' geboekt in het toezicht op de vleesketen. Nieuwe, verkorte, inspectielijsten die vooral de hygiëne en dierenwelzijn bij de slacht van varkens en runderen moeten verbeteren, blijken effectief. 'Bezoedeling' (in de volksmond: 'poepvlees') is sinds de start van het programma fors afgenomen, meldt de NVWA. Dit jaar wordt de nieuwe werkwijze dan ook uitgebreid naar andere vleessectoren, zoals pluimveeslachthuizen en naar de koel- en vriesbranche.

5.327 boetes
De NVWA heeft in 2014 bestuurlijke boetes en andere bestuurlijke maatregelen opgelegd. Aan boetes haalde de NVWA bijna 7 miljoen euro binnen. Het gemiddeld boetebedrag lag op € 1.278. De meeste boetes (2.808 gevallen) werden opgelegd bij overtredingen van de Warenwet. Recent verhoogde de Tweede Kamer het boeteplafond voor overtredingen van de Warenwet naar € 810.000.

Bestuurlijke maatregelen
Daarnaast legde de NVWA een aantal overige bestuurlijke maatregelen op. De meeste van deze maatregelen zijn genomen in de horeca en bij ambachtelijke bedrijven, meldt het jaarverslag. In cijfers:
- Voornemen tot sluiting: 87
- Voornemen tot stilleggen van processen: 87
- Voornemen tot het verbieden van verhandeling van levensmiddelen: 36
- Maatregelen op veterinair gebied: 116

In totaal nam de NVWA in 2014 555 bestuurlijke maatregelen. Er werden 468 bestuurlijke rapporten naar RVO.nl gestuurd. Deze instantie moet de maatregel uitvoeren of de boete opleggen. Sinds 2014 kan de NVWA ook zelf strafrechtelijk optreden. In 698 gevallen werd een proces-verbaal verstuurd naar het Functioneel Parket, in 73 gevallen legde de NVWA zelf een 'bestuurlijke strafbeschikking' op. Tenslotte legde de NVWA in 2014 ruim 15.000 waarschuwingen op.

Het publiek doet ook mee
Het publiek liet zich in 2014 niet onberoerd. Het Klantcontactcentrum (KCC) van de NVWA kreeg in 2014 55.561 telefoontjes en 42.014 e-mails binnen van burgers en consumenten, medehandhavers en andere organisaties. De categorie met de meeste meldingen is Welzijn/verwaarlozing landbouwhuisdieren (2.555 meldingen).
In 1.002 gevallen werd een voedselvergiftiging of ziekgeval als gevolg van eten gemeld.

De NVWA is in 2014 gestart met het openbaarmaken van de inspectieresultaten van lunchrooms. Daarmee kan het publiek direct zelf zien of een lunchroom aan de hygiënevereisten voldoet. De inspectiekaart is via een app of op de site van de NVWA te raadplegen. Met 60.000 bezoekers bleek de Horeca Inspectiekaart het meest bezochte onderwerp van 2014. De app is 100.000 keer gedownload.

Fotocredits: NVWA Eindhoven, Foodlog Media
Dit artikel afdrukken