Het pakken van mestfraudeurs is moeilijk omdat het op heterdaad moet gebeuren. Toch lukte het inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gisteren. Op woensdag 25 april heeft de NVWA in samenwerking met het Functioneel Parket (FP) een mesttransporteur uit Oost-Nederland op heterdaad betrapt bij het omkatten van mest. Dat gebeurde vermoedelijk door 'fictieve' los- en laadmeldingen te doen op een locatie waar geregeld mest wordt gescheiden en hierbij valse documenten op te maken. Dat laat de NVWA zojuist weten.

De handelaar had varkensmest geladen bij een varkenshouder. De mest werd volgens de papieren gelost in een silo op een locatie van een andere mesttransporteur. De mestwagen werd vermoedelijk alleen administratief met bewerkte varkensmest (zogenoemde dunne fractie) hergeladen vanuit een andere silo op die locatie. Het lijkt erop dat in werkelijkheid de onbewerkte mest de tankwagen nooit heeft verlaten en direct is gelost bij een Drentse akkerbouwer. Tegen de akkerbouwer is procesverbaal opgemaakt.
Onbewerkte varkensmest heeft een hoger fosfaatgehalte dan dunne fractie. Een akkerbouwer heeft belang bij mest met een op papier laag gehalte fosfaat; hij kan in dat geval meer mest aanvoeren dan wettelijk is toegestaan.
NVWA - Mesthandelaar op heterdaad betrapt bij omkatten mest
  • Deel
Druk af