Onder voedselveiligheid valt niet alleen toezicht op levensmiddelen die aan consumenten worden verkocht, maar ook toezicht op bijvoorbeeld antibioticagebruik, diervoeders, het slachtproces, dierlijke bijproducten en de productie van levensmiddelen, aldus de NVWA. Uiteraard zijn, zegt de NVWA, voedselproducerende bedrijven en levensmiddelenbedrijven in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de geproduceerde voedingsmiddelen.

Het budget van de NVWA blijft in 2019 met €350 miljoen ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. De NVWA kiest er voor om de - niet onbeperkte - capaciteit toe te spitsen op "versterking op het terrein van bijzondere eet- en drinkwaren (bijvoorbeeld voeding voor medisch gebruik, babyvoeding, nieuwe voedingsmiddelen, voedingssupplementen en vermelding van voedings- en gezondheidsclaims) en onderzoeken op het gebied van (voedsel)fraude door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD). Andere onderwerpen waar de NVWA extra op inzet zijn dierenwelzijn (proefprojecten met cameratoezicht in slachthuizen) en versterking van digitaal toezicht en het vergroten van de kennis over internethandel."

En behalve op voedselveiligheid en dierenwelzijn blijft de NVWA natuurlijk ook toezicht houden op diergezondheid, plantgezondheid, productveiligheid, natuurwetgeving en tabakswetgeving.

Kamer schaft kleurcodering af
Door de verschuiving van inzet zal de toezichtintensiteit bij horecabedrijven verminderen, meldt de NVWA. In vergelijking met andere sectoren was die in de horeca tot nu toe het hoogst.

In dat licht is het best opmerkelijk dat de Tweede Kamer vorige week bijna achteloos besloot de kleurcodering voor horecabedrijven af te schaffen. Met die kleurcodering kunnen consumenten in één oogopslag zien hoe het met de hygiëne van een horeca-etablissement is gesteld. Transparant en simpel.

Het kabinet stelde in het ontwerpbesluit regels Gezondheidswet en Jeugdwet voor de kleurcodering af te schaffen en alleen nog samenvattingen van de inspectierapporten te publiceren. Een oproep van de Consumentenbond en een motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot om de kleurcoderingen te handhaven, bleven echter zonder resultaat. De motie werd verworpen.

Minister Bruins verwoordde de gevolgen daarvan als volgt: "Als je naar een restaurant wilt gaan, kun je op de website van de NVWA zien wanneer de laatste inspectie is geweest en ook precies wat er eventueel aan schort en welke inspanningen zijn verricht. Dat lijkt me preciezer en daarmee beter voor de consument dan een kleurcodering."

Met andere woorden: consumenten moeten maar even de site van de NVWA raadplegen, dat is het makkelijkst en informatiever. Zou het?

inzet nvwa 2019
Dit artikel afdrukken