image


Nutricia stapt met zorgverzekeraar Ohra en twee ziekenhuizen in een proef om ondervoeding eerder te signaleren en aan te pakken. Jaarlijks kan de gezondheidszorg 300 miljoen à 1 miljard besparen als beter wordt opgelet of patiënten wel goed, gezond eten.

Uit landelijk onderzoek vorig jaar bleek dat in ziekenhuizen 25 tot 40 procent ondervoed is. In verpleeghuizen ligt dat tussen de 20 en 25 procent en in de thuiszorg tussen 15 en 25 procent Slechts in een kwart van de gevallen wordt ondervoeding tijdig ontdekt. Als niet of te laat wordt ontdekt dat patienten te weinig eten, eenzijdig eten of te weinig vitaminen binnenkrijgen, verloopt het herstelproces trager. Ondervoeding kan daarnaast leiden tot verhoogd medicijngebruik, toename van de zorgcomplexiteit en afname van de kwaliteit van leven.

In HaGaZiekenhuis in Den Haag en in ’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer start komend jaar een proef om ondervoeding tijdig te herkennen en aan te pakken. Aan de hand van een screening voor en na de operatie krijgen de ziekenhuizen een indruk of patiënten in korte tijd veel gewicht zijn kwijtgeraakt of dat ze tot de risicogroep horen.

Als sprake is van een risico op ondervoeding wordt doorverwezen naar de diëtist. Zo nodig wordt voeding aangevuld met koolhydraadrijke drink- of sondevoeding. Nutricia ondersteund de uitvoering van beide projecten.

Ohra weet niet of beter en sneller herstel ook leidt tot kostenbesparingen. 'Het gaat ons primair om de kwaliteit die haalbaar is.’

bron: EVMI
Dit artikel afdrukken