Op 28 november 2019 maakte staatssecretaris Blokhuis bekend dat Nederland de Nutri-Score, als voedselkeuzelogo, in 2021 zal invoeren onder voorwaarde dat de berekeningsmethodiek ('algoritme') zal worden aangepast. Volgens Blokhuis moet de Nutri-Score beter aansluiten op de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Op een Foodlogbijeenkomst van 20 februari jl. in Zoetermeer blijkt die voorwaarde een stevig discussiepunt.

“Er is ruimte voor verbetering van de Nutri-Score”, liet de Franse ontwerper van het systeem, professor Serge Hercberg, weten op deze middag. “Maar daar moet wel voorgelegd worden aan een wetenschappelijk comité wat gevormd wordt door experts uit landen die deelnemen aan de Nutri-Score”.

Stephan Peters van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) twitterde: “Hercberg geeft zijn voorwaarden aan een komende wetenschappelijke commissie: er mogen alleen details veranderd worden. Dan weten we nu al dat in 2021 de wensen van Blokhuis genegeerd gaan worden”.

Hercberg vindt dat de Nutri-Score en voedingsrichtlijnen complementair moeten zijn. Volgens hem dient de Nutri-Score om producten in een voedingsgroep met elkaar te vergelijken. Het is een onderdeel van een breder voedingsbeleid. Met betere educatie, voorlichting en verbetering van de kwaliteit van de producten. Het allereerste advies moet zijn “eet meer groenten en fruit en onbewerkt voedsel”. Dat Nutri-Score consumenten kan helpen om gezonde keuzes te maken, is volgens hem in de praktijk al bewezen.

Tuinder Rob Baan van Koppert Cress heeft moeite met een A-waardering voor ingeblikte tomatensoep: “Wat moet dan de waardering zijn voor verse tomaten?”

Onduidelijkheid
“De Nutri-Score is niet in overeenstemming met hoe we in Nederland consumenten informeren over gezonde consumptie. Als het tegenstrijdig is met de schijf van vijf, verlies je de consument” aldus Annet Roodenburg, lector van de HAS Den Bosch. Zij pleitte voor het aanpassen van de berekeningsmethodiek en maakte met voorbeelden duidelijk hoe groot de verschillen zijn tussen de schijf van vijf en de Nutri-Score. “Het kan toch niet zo zijn dat een wit brood dezelfde score heeft als volkorenbrood. Coca Light krijgt met de Nutri-Score een B terwijl dat niet in de schijf van vijf voorkomt”.

Volgens prof. Koen Joosten, kinderarts, is juist de suikerinname van frisdrank toegenomen door de invoering van Coca Light. “Hoe kan je in godsnaam een ouder uitleggen dat dit een B scoort”. Hij vindt dat Nutri-Score alleen gebruikt moet worden voor gezonde producten. “Verse groente zou eigenlijk een triple A waardering moeten krijgen” vindt hij.

“De discrepantie tussen de voedingsrichtlijnen (“Die Ernährungskreis”) en de Nutri-Score blijkt in Duitsland erg mee te vallen. Meer dan 95% komt met elkaar overeen”, aldus Dino Trescher van het Duitse ministerie voor Voeding en Landbouw. Volgens hem zal aanpassing plaatsvinden als daar een goede wetenschappelijke reden voor is.

Duitsland heeft al gekozen om met Nutri-Score aan de slag te gaan. “Daarom gaan Aldi en Lidl al hun producten komend jaar voorzien van een Nutri-Score label. Ook hun Nederlandse supermarkten zullen dat label op hun producten hebben. Dan zullen de andere retailers uit concurrentieoverwegingen niet achterblijven” merkt Timo Hoogeboom, CEO van Hak op. De Nutri-Score lijkt er dus sowieso te komen omdat producten die in andere EU-landen toegestaan zijn niet van de Nederlandse markt geweerd kunnen worden.

Het ministerie van VWS en het Voedingscentrum zullen daarom haast moeten maken met een uitgekiende communicatiestrategie om te voorkomen dat consumenten door de bomen het bos niet meer zien. Anders worden ze door de actualiteit ingehaald.

Het GroentenFruitHuis bracht het volgende verslag van het debat:


Gisteren vond in het Hortiversum het Foodlog Debat omtrent de NutriScore plaats, georganiseerd door Foodlog. Een vijfkoppig panel met experts uit binnen- en buitenland, waaronder de bedenker van de NutriScore Serge Hercberg, discussieerde over het effect van de NutriScore en wat er nog meer nodig is om consumenten te helpen een gezonde keuze te maken.

Er is veel onduidelijkheid over de bijdrage van de NutriScore, een zogenaamd Front-of-Pack-label, aan de gezonde keuze voor de consument. Voorstanders menen dat toepassing van de NutriScore effect heeft op een gezonde keuze, met name in de bevolkingsgroep uit de lagere Sociaal Economische Standaard (SES), tegenstanders wijzen op de discrepantie tussen de scores. Want hoe is het mogelijk dat sommige light frisdranken een B-score krijgen en verse groenten en fruit buiten beschouwing worden gelaten?

NutriScore geen gezondheidslogo
"Er is een verschil tussen voedingsrichtlijnen zoals die zijn opgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en Front-of-Pack-labels die de consumenten helpen binnen een categorie een gezondere keuze te maken", verklaarde Hercberg. "In Frankrijk communiceren we duidelijk dat het eten van vers en onbewerkt voedsel de gezonde keuze is, consumenten die daarnaast bewerkte producten kopen, kunnen de NutriScore gebruiken als richtlijn om binnen een categorie een gezondere keuze te maken." Naast Hercberg bestond het panel uit Dino Trescher van het Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw; Annet Roodenburg, lector aan HAS Hogeschool; Denise de Ridder, hoogleraar Sociale Wetenschappen en Timo Hoogenboom, algemeen directeur Hak. Stichting Food for a Better Lifestyle ondersteunde het debat met als doel de discussie op gang te brengen over het belang van een gezonde leefstijl. Koen Joosten, kinderarts en bestuurslid van Food for a Better Lifestyle, pleitte alleen echt gezonde producten ook als gezond te kenmerken.

Totaal pakket
Er ontstond een levendige discussie over de NutriScore, de toepassing ervan, de wetenschap er achter en de beperkingen. Uit het publiek werd het idee geopperd de NutriScore te combineren met de Schijf van Vijf. Maak op een product duidelijk in welk van de Schijf van Vijf het valt en geef dan met een NutriScore aan wat de beste keuze is. De afdronk van deze boeiende middag is dat er veel onduidelijkheid bestaat over de NutriScore. De NutriScore is slechts een klein onderdeel van een compleet pakket aan maatregelen op weg naar een gezonde leefstijl. Het is zeker geen gezondheidslogo, maar kan de consument helpen de minst ongezonde keuze te maken. De steeds terugkerende rode draad hierin is: communicatie. Met daarbij de dringende oproep om het vooral simpel te houden en vooral duidelijk te maken dat de richtlijnen van de WHO leidend zijn. Voor Nederland betekent dat dus eerst producten uit de Schijf van Vijf. Voor alles daarbuiten de meest gezonde variant en in kleine hoeveelheden.
Dit artikel afdrukken