Onderzoekers uit Australië en Denemarken bekeken op basis van een analyse van 18 studies het effect van nudging. 'Nudging' was in dit onderzoek gedefinieerd als een niet-economische verandering in de omgeving die gezonder gedrag bevordert. Denk bijvoorbeeld aan de plaats waar producten staan of de volgorde waarin ze worden aangeboden.

De 18 onderzoeken betroffen de veranderde aankoop van een enkelvoudig product (zoals water, fruit of chocola) en complexere contexten, zoals een buffet dat een keuze biedt uit een aantal producten.

Praktisch gezien betekenen de uitkomsten volgens de onderzoekers dat producten met weinig calorieën en veel nutriënten, zoals fruit en groente, een eenvoudig te bereiken en prominente positie moeten krijgen
Effectief
Van de 18 onderzoeken stelden 16 een positief resultaat vast: consumenten kozen voor een gezonder product. De twee studies met negatief resultaat kenmerkten zich door een geringe verandering in de plek waar het product stond; bovendien bleven alle ongewenste producten binnen handbereik beschikbaar.

Twee studies maakten een verschil tussen mensen met een normaal gewicht en mensen met overgewicht. Voor beide groepen was de nudging even effectief. Ook de sociaal-economische status van consumenten (die werd bekeken in 1 onderzoek) lijkt geen verschil te maken. Volgens de auteurs zijn deze resultaten consistent met die uit eerdere studies, die constateerden dat nudging-technieken consumenten onbewust beïnvloeden; daarom zouden gewicht en sociale status geen rol spelen.

Onvergelijkbare meetmethoden
Hoewel blijkt dat mensen door nudging gezondere producten gaan kopen, is de grootte van het effect moeilijk vast te stellen. De verschillende studies gebruiken dusdanig verschillende meetmethoden om het effect vast te stellen dat deze niet met elkaar vergelijkbaar zijn. De onderzoekers pleiten ervoor dat toekomstige studies de resultaten weergeven in energie (kJ of kcal) of gewicht (in grammen) om de veranderingen in voedselselectie en -inname uit te rekenen.

Praktisch gezien betekenen de uitkomsten volgens de onderzoekers dat "producten met weinig calorieën en veel nutriënten, zoals fruit en groente, een eenvoudig te bereiken en prominente positie moeten krijgen."
Dit artikel afdrukken