De protesten tegen het fosfaatrechtenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV) houden maar niet. Op Foodlog zijn al de nodige verhitte discussies gevoerd over de vraag of het fosfaatrechtenstelsel (on-)rechtvaardig is ingevoerd.

Na de knelgevallen, melden zich nu opnieuw biologische boeren. Via een crowdfundingactie proberen ze de minister via de rechter duidelijk te maken dat ze recht hebben op meer fosfaatrechten dan gangbare melkkoeienboeren omdat ze meer land hebben om de mest van de dieren op toe te passen. Omdat er onvoldoende rechten zijn (en de overheid zelfs te veel rechten uitgaf) zijn, betekent hun actie in de praktijk dat ze rechten van gangbare boeren af willen nemen.

Tevens roeren zich de kaasmaker Jan-Dirk van de Voort en zijn zoon (Remekerkaas van boerderij De Groote Voort) die eveneens vinden dat zij recht hebben op meer rechten. cq. minder hoge rechten per koe omdat hun koeien kleiner zijn en minder melk en poep produceren dan de referentie-dieren waar de wetgever zich op baseert. In een filmpje leggen zij uit waarom zijn protest aantekenen bij de rechter.


Boerderij - Bioboeren stappen naar rechter vanwege fosfaatstelsel
Reageer
  • Deel
Druk af