En daar is meteen het antwoord op het bericht hieronder:

Het moet makkelijker worden om nieuwe voedingsmiddelen goedgekeurd te krijgen voor de Europese markt, als het aan eurocommissaris voor gezondheid, Markos Kyprianou, ligt. Hij diende een voorstel in om de toelatingsprocedure voor novel foods simpeler, sneller en efficiënter te maken, zonder het risico voor consumenten te vergroten. Centralisatie
Het voorstel is dat de Europese voedselveiligheidsinstelling EFSA een nieuw product wetenschappelijk toetst. Als het voedingsmiddel veilig wordt bevonden adviseert de Europese Commissie de lidstaten om het product toe te staan. Volgens de huidige wetgeving van 1997 deed één lidstaat vooronderzoek naar een product. De uitkomst werd naar andere lidstaten gestuurd voor commentaar.

Nieuw
Novel foods zijn producten die voor 1997 niet werden geconsumeerd. Het kunnen producten zijn die worden geproduceerd met nieuwe technieken of processen, of traditionele producten die nog niet bekend zijn binnen de EU. Ook voor deze laatste producten wordt de procedure vereenvoudigd. Als drie landen bewijs leveren dat het middel veilig is in het land van herkomst en andere lidstaten hebben geen bezwaar, dan kan het product na vijf maanden op de Europese markt worden gezet.

Bescherming
Het nieuwe systeem garandeert vijf jaar databescherming voor nieuwe voedingsmiddelen. Daarna mogen anderen het product ook produceren en verhandelen.


bron: VMT
Dit artikel afdrukken