In oktober van dit jaar werden in Noorwegen 46 mensen ziek als gevolg van shigellosis - voedselvergiftiging door de bacterie Shigella. Laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat de besmetting terug te voeren valt op een partij basilicum uit Israel, via Nederland geïmporteerd. Hoe en wanneer de besmetting is opgetreden in de keten van teelt, productie en import is onduidelijk. Over het algemeen vindt die besmetting plaats via feces-sporen op handen, voedsel of water.

Gevallen van shigellosis zijn relatief zeldzaam in de EU: in 2010 werden er 1,64 gevallen per 100.000 inwoners gemeld (ter vergelijking: voor Campylobacter en Salmonella zijn die aantallen 56,95 en 21,31 respectievelijk). In Noorwegen ligt dat aantal hoger, tussen de 2,5 tot 4 gevallen per 100.000 inwoners, ofwel jaarlijks 120 tot 190 gevallen, meldt FoodNavigator.
Dit artikel afdrukken