Het Noordzee-akkoord had deze maand afgerond moeten zijn, maar door onder meer de stikstofcrisis is het kabinet nog niet aan besluitvorming toegekomen. Jammer, vindt voorzitter Jacques Wallage, de bekende oud-politicus en -burgemeester van Groningen. "Hoewel iedereen beseft dat ministers veel aan hun hoofd hebben, wil ik u de teleurstelling niet onthouden dat we in het zicht van inhoudelijke overeenstemming het overleg nu niet kunnen afronden”, schrijft hij. Begin december zou het wel zo ver moeten zijn.

De NOS bracht zondag het conceptakkoord naar buiten onder de kop Industrie, visserij en natuurorganisaties verdelen de Noordzee.

Dat verdelen is nodig omdat een groot deel van Noordzee volgebouwd wordt met windmolens om Nederland te helpen voldoen aan de afspraken van het Klimaatakkoord. In 2050 zou een kwart van de Noordzee door windmolens in beslag genomen zijn. Maar ook de natuur, scheepvaart en zelfs defensie (oefenterrein) maken aanspraak op de snel vollopende ruimte van de Noordzee. "Dat wordt passen en meten", zegt Wallage op de NOS.

Visserij in de knel
De Noordzeevisserij kampt met een aantal problemen: de aanleg van windmolenparken en het aanwijzen van natuurgebieden beperken de vismogelijkheden. Het Europese verbod op de pulsvisserij en de aanlandplicht maken investeringen minder aantrekkelijk. Bovendien kost het vissers moeite opvolgers en bemanningsleden te vinden. De partijen in het Noordzee-overleg pleiten daarom voor een transitiefonds, schrijft Visserij. Een dergelijk fonds moet investeringen in verduurzaming van schepen en vangstmethode maar ook stoppers kunnen financieren. Welke omvang de zo voorziene inkrimping gaat krijgen, is nog niet duidelijk.

Daar staat tegenover dat het Rijk zich "hard gaat maken om het recent aangekondigde verbod op de pulsvisserij van tafel te krijgen. Volgens het voorstel gaat de overheid zich binnen vijf jaar 'in Europees verband' inzetten voor een herziening van het pulsbesluit," schrijft de NRC.

Gaswinning
Gas winnen uit de Noordzee is goedkoper en milieuvriendelijker dan gas importeren uit Rusland. En Nederland is sinds het dichtdraaien van gaskraan in Groningen een gas-importeur geworden. Bedrijven kunnen op extra investeringsaftrek rekenen voor gasboringen in de Noordzee, ook tussen windmolens. Wel moet die gasproductie zo milieu- en klimaatvriendelijk mogelijk plaatsvinden - de gasplatforms zullen op elektriciteit gaan draaien, aldus Visserij.

Fonds
“Alle partijen begrijpen dat de middelen die beschikbaar komen voor de transities op de Noordzee voor een fors deel aan de herstructurering van de visserij moeten worden besteed”, staat in het concept-Noordzee-akkoord. Het transitiefonds zou dus opgebouwd kunnen worden met de opbrengsten van de gasproductie in de Noordzee. Heel expliciet schrijft de NRC: "de opbrengsten van fossiele brandstoffen, zo stelt het Noordzeeakkoord, moeten leiden tot 'een gezonde Noordzee' die 'gebalanceerd en duurzaam' wordt gebruikt".

Naast het fonds pleiten de partijen ook voor de inrichting van een permanent Noordzee-overleg.

Begin december besluitvorming?
Het concept ligt nu bij de verantwoordelijke ministers: Van Nieuwenhuizen (Waterstaat), Wiebes (Kimaat) en Schouten (Natuur en Visserij). Hoe het kabinet tegenover een fonds staat dat "gefinancierd wordt uit aardgasopbrengsten uit de Noordzee en hoeveel geld hier voor beschikbaar komt", is onduidelijk. Weliswaar was de overheid bij het overleg betrokken, dat wil niet zeggen dat "het kabinet tekent bij het kruisje," aldus de NOS. Hopelijk komt er begin december wel duidelijkheid.
Dit artikel afdrukken