Begin komend jaar gaat in Brabant de nieuwe Verordening Ruimte in. Daarin wordt de ontwikkelingsruimte voor boerenbedrijven gekoppeld aan hun verduurzamingsscore die wordt bepaald door onder meer de zorgvuldigheid van hun dialoog met de omgeving, de landschappelijke inpassing, geurhinder en fijnstofconcentraties. Dit zijn belangrijke thema's uit de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) die op dit moment wordt ontwikkeld.
Afgelopen woensdag bleek dat er 550 bezwaarschriften zijn ingediend tegen de nieuwe verordening.Tot het maken van bezwaar werd opgeroepen door boerenkoepel ZLTO als gevolg van de door de Provincie afgekondigde bouwstop-zonder pardon. Dat meldt Melkvee.nl
Dit artikel afdrukken