Naar aanleiding van het nieuws kwam vandaag eerst Plantum met een persbericht waarin ze aangeven positief tegenover de voorstellen te staan:

Deze regelgeving heeft als doel het creëren van een gelijk speelveld voor commerciële veredelaars en producenten van uitgangsmateriaal. De Verordening geeft regels voor de kwaliteit en identiteit van plantaardig uitgangsmateriaal. Deze regels zorgen voor een stevige basis voor de productiviteit, diversiteit en kwaliteit van de land- en tuinbouw in Europa.

Registratie van landbouw- en groenterassen zorgt ervoor dat de teler een goed geïnformeerde keuze kan maken uit het uitgebreide rassenaanbod dat door de vele verdelingsbedrijven in Europa wordt aangeboden. Hierdoor is de commerciële land- en tuinbouw verzekerd van hoogwaardige rassen met goede opbrengsten.

De Europese wetgever hecht, net als in de huidige wetgeving, groot belang aan het behoud van genetische diversiteit. Daarom geldt er een lichter regime voor rassen die op kleine schaal aan particulieren worden geleverd. Deze zijn uitgezonderd van de registratieplicht. Daarnaast geldt er een vereenvoudigde en goedkopere registratie voor oude rassen die in hun oorspronkelijke regio worden geproduceerd, zogenaamde ‘conservation varieties’. De Verordening is niet van toepassing op uitwisseling van zaad tussen particulieren.

Plantum is positief over het initiatief van de Europese Commissie van het samenvoegen van vele Richtlijnen in één Verordening, maar ziet op enkele inhoudelijke punten nog ruimte voor verbetering. Ook de interactie met nieuwe Verordeningen op het gebied van plantgezondheid en toezicht op de naleving van de regels wordt verwelkomd. De vele grote en kleine veredelingsbedrijven die lid zijn van branchevereniging Plantum hebben veel belang bij een gelijk Europees speelveld. Op deze manier hebben alle bedrijven de mogelijkheid hun nieuwe rassen op de markt te brengen om zo bij te dragen aan een breed aanbod van rassen en hoogwaardige Europese land- en tuinbouw.


Heel anders is het geluid dat vanuit GroenLinks een uurtje later de wereld in werd gestuurd. In hun persbericht klinkt het:
GroenLinks vreest dat de plannen doorslaan en te veel macht leggen bij multinationals en bovendien de biodiversiteit en soevereiniteit van voedselproductie bedreigen.
Europarlementariër Bas Eickhout mag de GroenLinkse zorgen verder onder woorden brengen: "Voedselveiligheid wordt hier misbruikt om multinationals enorme macht te geven. Hiermee wordt de consument noch de biodiversiteit beter van."

De Europese Commissie stelt toegang tot de Europese zadenmarkt uitsluitend via een registratieprocedure per zaadsoort voor en meent daarmee verduurzaming te bevorderen. Volgens Eickhout zijn deze kosten voor veel bedrijven niet te dragen. "Weliswaar mogen kleinere bedrijven gewoon hun zaden blijven verkopen, maar zonder toegang tot de Europese markt. Dat is geen verduurzaming van de markt, dat is duurzame landbouw in de hoek van hobbytelers duwen. [...] Door de kleinere biologische producenten onder te brengen in een nichemarkt, hou je die bedrijven die werken aan een grotere biodiversiteit doelbewust klein. De marktconcentratie zal zo dus nog meer groeien terwijl biodiversiteit juist afneemt." Volgens Eickhout is juist biodiversiteit van belang voor voedselveiligheid. ''Deze trend van marktconcentratie leidt tot een verschraling van de genetische diversiteit in de productie van voedselgewassen."


Zou het kunnen dat het antwoord op de vraag 'boevenzaad of schurkenstreek' vooral ingegeven wordt door ideologische overwegingen? Of missen we iets? Hopelijk wil dit keer ook GroenLinks aan de discussie over dit steeds terugkerende onderwerp bijdragen.

Fotocredits: "Akènes de pissenlit", luc.viatour
Dit artikel afdrukken