Een grootschalige Amerikaanse studie naar de effecten van koffie op onze gezondheid toont aan dat vier kopjes per dag - voor mensen onder de 55 - het risico op een vroege dood met de helft kunnen verhogen.

43.727 mensen tussen de 20 en 87 jaar werkten mee aan de gedurende 16 jaar verzamelde gegevens voor het onderzoek. Volgens de onderzoekers tonen de resultaten van hun analyse aan dat de kans op overlijden met 56 procent stijgt bij mannen en vrouwen die jonger zijn dan 55 jaar als zij wekelijks meer dan 28 kopjes koffie drinken.

Tijdens de studie stierven 2.500 deelnemers. Iets minder dan een derde van de uitvallers overleed aan hart- en vaataandoeningen. De resultaten laten ook zien dat wie meer koffie drinkt vaak ook meer rookt en over minder gezonde longen en een minder gezond hart beschikt.

Steven Blair van de University of South Carolina werkte mee aan het onderzoek en geeft een belangrijke aanwijzing voor de interpretatie ervan: ‘Ons valt op dat de resultaten bij oudere mannen en vrouwen geen verband laten zien tussen koffieconsumptie en sterftecijfers.’

Met andere woorden waarom koffie niet hetzelfde effect heeft op 55-plussers blijft een mysterie. Koffie bevat duizenden stoffen die onze gezondheid zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Het is zelfs denkbaar dat het helemaal niet komt door de koffie, maar door een lifestyle waar koffie bij past. Het blijft evenwel een raadsel waarom dat effect stopt na ons 55e levensjaar.
Dit artikel afdrukken