In de landbouw zijn digitalisering en smart farming in opmars, maar de oplossingen en toepassingen die nu op de markt zijn sluiten niet aan bij de dagelijkse praktijk van de boer, schrijft Vilt. Dat bleek op een congres over technologische vernieuwing van de Europese sectorfederatie van de landbouwmechanisatie (CEMA), vorige week in Brussel. Uit een enquête onder de aanwezigen bleek dat zij de huidige technologie te duur (60%) en te gecompliceerd (33%) vinden.

Oplossingen die deze bottlenecks kunnen vermijden zijn bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe technologieën door loonwerkbedrijven, die ze bij meerdere klanten inzetten. De Europese koepel van landbouwbedrijven, Copa-Cogeca, denkt dat gezamenlijke aanschaf via boerencoöperaties mogelijk een oplossing kan zijn. Vorig jaar stelde ABNAmro in een rapport vast dat Nederlandse boeren smart farming onvoldoende omarmen.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Boer omarmt technologie àls hij er zelf beter wordt - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af