imageZou dit de boeren een beter inkomen kunnen geven?

Deze zomer gaat de European Milk Exchange (Eumix) van start, een nieuwe termijnmarkt voor de Europese zuivelindustrie. Vanaf 1 augustus kunnen melkveehouders hun productie of een deel daarvan tot twee jaar van tevoren verkopen. Zo kunnen zij zich indekken tegen heftige prijsfluctuaties op de wereldmarkt voor zuivel. Ook zuivelondernemingen kunnen de termijnmarkt gebruiken om hun aanvoer zeker te stellen. Daarnaast staat Eumix open voor speculanten en andere investeerders.
Eumix is een initiatief van Albert de Haan. Hij was eerder directeur van het Europese handelsplatform voor koolstofdioxide, de European Climate Exchange (ECX). De moederorganisatie van ECX, Climate Exchange, heeft al aangegeven een fors aandeel in Eumix te willen nemen.

Op Eumix kunnen vanaf augustus 10.000 kilocontracten afgesloten worden, tot twee jaar vooruit. Alleen in Chicago bestaat al een soortgelijke melktermijnmarkt. De Haan verwacht dat er aan het einde van het jaar circa 50.000 contracten worden verhandeld op Eumix, oplopend naar twee miljoen in 2020.

Ook de Rabobank zou kunnen participeren in de termijnmarkt voor melk. Een paar weken terug liet Rabo-bestuurder Hans ten Cate weten dat de bank het opzetten van termijncontracten voor zuivel overwoog. Mark Voorbergen, zuivelspecialist bij de Rabobank, constateert wel dat er bij afnemers van melk en financiële partijen behoorlijk veel interesse is in de mogelijkheid van futurehandel, maar over de betrokkenheid van de Rabobank daarbij laat hij zich niet uit. Voorbergen twijfelt ook of melkveehouders uit de voeten kunnen met het systeem.


bron: Financieele Dagblad met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken