De minister van LNV heeft dr. ir. R.J. (Rob) Dortland benoemd tot directeur dienst Uitvoering van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA); de benoeming gaat in op 1 maart 2006.

De minister van LNV heeft dr. ir. R.J. (Rob) Dortland benoemd tot directeur dienst Uitvoering van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA); de benoeming gaat in op 1 maart 2006. Hij volgt drs. A.M.W. Kleinmeulman op, die per 1 september 2005 is benoemd tot inspecteur-generaal van de VWA.

Dortland, 57 jaar, studeerde levensmiddelenchemie aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Hier promoveerde hij in 1980. Hij was in diverse functies werkzaam bij de ministeries van VROM, LNV en V&W. Sinds 1 oktober 2002 is hij directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van VWS te Den Haag. Het beleidsterrein van deze directie omvat voeding en voedselveiligheid, productveiligheid en letselpreventie, alcohol-, tabak- en drugsbeleid en verslavingszorg.

De Voedsel en Waren Autoriteit is een agentschap bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministeries van VWS en LNV zijn beide opdrachtgever van de VWA. De dienst Uitvoering is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op bedrijven en instellingen onder meer door het verrichten van inspecties, monsteronderzoek en keuringen.

Bron: VWA

Dit artikel afdrukken