De normen voor Belgische mayonaise zijn nu gelijk aan de Nederlandse. Om mayonaise te heten, moet een product tenminste 70% vet en 5% eigeel bevatten. Voorheen moest Belgische mayonaise voor 80% uit vet en 7,5% eigeel bestaan. Door deze wijziging kunnen Belgische producenten beter concurreren met buitenlandse producenten die goedkopere mayo maakten. Producten met nog minder vet of eigeel krijgen in Nederland doorgaans de stempel fritessaus.

Door deze wijziging kunnen Belgische producenten beter concurreren met buitenlandse producenten die goedkopere mayo maakten. Om traditionele Belgische mayonaise te mogen heten, moet mayo nog wél aan de oude vet- en eigeel-normen voldoen
Modernisering voedselwetgeving
De aangepaste wettekst is de voorbode voor meer veranderingen in de voedselwetgeving, zo laat Kris Peeters, de Belgische minister van Consumentenzaken, weten.
De minister heeft samen met Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, een lijst gemaakt met 45 koninklijke besluiten van meer dan 30 jaar oud. Deze worden de komende tijd allemaal opnieuw beoordeeld en indien nodig geüpdatet of zelfs geschrapt, meldt Vilt.

"Onze voedingssector is wereldtop", aldus Peeters. "Dan moet ook onze wetgeving 21ste eeuws zijn. We moeten de 90.000 jobs in de Belgische voedingsindustrie in de beste omstandigheden, en met de beste wetten en regels, laten werken. Bovendien streeft men vandaag naar een verlaagd suiker- of vetgehalte omwille van gezondheidsredenen. Ook daar willen we nadrukkelijk aan toe bijdragen.”

'traditionele Belgische mayonaise'
Volgens minister Peeters gaat de specifieke smaak van Belgische mayonaise niet verloren door de wetswijziging. De nieuwe regels maken onderscheid tussen 'Belgische mayonaise' en 'traditionele Belgische mayonaise'. Om traditionele Belgische mayonaise te mogen heten, moet mayo nog wél aan de oude vet- en eigeel-normen voldoen.
Dit artikel afdrukken