Sinds zijn komst en vestiging in Nederland verstoort de wolf het leven van met name schapenhouders. Het dier bijt hun dieren dood. Met name op de Veluwe in de provincie Gelderland, Nederlands meest uitgestrekte natuurgebied, heeft het grote roofdier een aantrekkelijk biotoop gevonden.

Volgens Omroep Gelderland doodden wolven daar vorig jaar 57 schapen en één geit in de provincie als geheel. Van zes incidenten waarbij vier schapen, een os en een moeflon gedood werden is nog onbekend of wolven de daders zijn geweest; ook honden doden soms vee.

Schapenhouders hebben inmiddels geleerd om hekken, honden en zelfs ezels die gaan balken bij gevaar in te zetten ter bescherming van hun schapen. Maar geen enkele methode is afdoende om de wolf ervan te overtuigen schapen met rust te laten en om te zien naar andere prooien.

Op de Veluwe is een overschot aan reeën en wilde zwijnen. Met name van de laatste soort dieren is de populatie te groot voor de omvang van het natuurgebied. Wolven zijn echter uit op graasdieren, zoals geiten en schapen. Vandaar ook de interesse van het dier voor de Hoge Veluwe waar de exotische moeflon, een oud schapentype, is geïntroduceerd.

Omdat we in het kleine Nederland zowel natuur, werken, wonen en boeren willen combineren en dat bovendien willen met wilde fauna, is menselijk ingrijpen nodig om het geheel zonder aanstootgevende incidenten te laten verlopen.

Omroep Gelderland brengt een reportage over bioloog Diederik van Liere die een drietal nieuwe oplossingen heeft bedacht om wolf en schaap minder bloederig in elkaar nabijheid te laten leven. Hij bedacht een variant op het elektrische hek dat het dier met schokken op een afstand houdt, maar dan om de hals van het schaap. Als de wolf het schaap bijt, krijgt hij een schok zodat het dier geleidelijk leert dat schapen pijnlijk prikken. Aanvankelijk zal het nog slachtoffers kosten, maar op termijn loopt het jachtgedrag op schapen terug denkt Van Liere. Ook bedacht hij het giftig maken van schapenvlees, zodat de wolf er misselijk van wordt maar niet doodgaat.

Een derde methode die Van Liere bedacht is het laten afgaan van lawaai uit speakers gecombineerd met felle lampen die plotseling aangaan als een schaap schrikt. Dat heeft echter direct verstorende effecten op de gehele natuur, zodat het geen optie lijkt.

Er is onderzoek nodig om echt te vast te stellen of de kraag goed werk. Van Liere vindt in Nederland noch bij de overheid noch bij andere organisaties interesse om te investeren in onderzoek of de halsband of zijn andere methoden kunnen bijdragen aan een vreedzamer coëxistentie van schaap, geit en wolf.
Reageer
  • Deel
Druk af