Volgens 'bronnen die betrokken zijn bij de formatie' zou in het kabinet Rutte III plaats zijn voor 16 ministers. Dat is 3 meer dan in het huidige kabinet. Op de rol staat een minister van Landbouw en Voedsel. Het CDA is met vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouw invulling aan het geven aan de nieuwe post. Die zal meer 'boerengevoel' uitstralen en een een ambassadeur zijn voor de land- en tuinbouw in het buitenland, constateert Boerenbusiness op basis van een rondgang onder mensen die op de hoogte zijn van de vorderingen bij de formatie.

Opvallend is het geluid dat de minister "geen eigen departement zal krijgen, maar wel een eigen budget". Dat betekent dat de nieuwe bewindspersoon moet proberen te bemiddelen en coördineren tussen de ministeries die bepalend zijn voor zijn aandachtsgebied. Die ministeries zijn: VWS (gezondheid, voedselveiligheid), I&M (ruimtelijke ordening, landbouwgif) en EZ (de economische kant van de voedselketen).

Andere ministersposten waar bij de formatieonderhandelingen serieus over wordt gesproken zijn een minister van Klimaatzaken en Milieu en een minister voor Immigratie en Integratie, aldus RTL.
Dit artikel afdrukken