Nieuwe gepatenteerde bioreactortechnologie van het bedrijf Ever After Foods maakt het mogelijk kweekvlees te laten groeien op een ‘hele’ grote schaal bij ‘extreem’ hoge dichtheden.

Met een 1.400-liter bioreactor kan je 400 kilo kweekvlees produceren per batch. Daar zou je met concurrerende technologieën een reactor van meer dan 10.000 liter voor nodig hebben, aldus CEO Eyal Rosenthal van Ever After Foods.

Met zo'n kostprijsverlaging zou de Rosenthals nieuwe technologie de kweekvleesindustrie flink op kunnen schudden. De bestaande kweekvleeswereld leunt nog grotendeels op roertankbioreactoren. Die zijn ontworpen om losse cellen eiwitten te laten produceren voor de farmaceutische industrie en zijn eigenlijk ongeschikt voor grootschalige kweekvleesproductie, zegt Rosenthal. Een van belangrijkste problemen is bovendien dat is dat het roeren de cellen kan beschadigen; een reden om de grootte van de batches te beperken.

De nieuwe technologie kan de productiviteit meer dan 700% vergroten, vergeleken met de bestaande manieren van kweekvleesproductie, zegt Rosenthal. Het proces is onafhankelijk van reactorgrootte. In de woorden van Rosenthal: “Onze packed-bed bioreactor maakt een hoge vaste stof-vloeibare stof ratio mogelijk en daarmee een hogere productiviteit."

Ever After Foods werkt met een packed-bed techniek. Dat betekent dat de cellen niet rondzweven in een vloeistof, maar gehecht aan een oppervlakte groeien. Eerst groeien de cellen op niet eetbare dragers. Daar worden ze vervolgens met een gepatenteerde vibratietechniek vanaf geschud. Vervolgens gaan de cellen naar een productievat waar ze hechten aan een eetbaar geraamte om vervolgens uit te groeien tot vleesweefsel.

Er zit jaren aan ontwikkeling achter het concept dat wordt ondersteund met patenten die gaan over cellijnen, bioreactorontwerp en het oogstproces. Het bedrijf wil het productiesysteem via licenties aan kweekvleesproducenten beschikbaar stellen.
Dit artikel afdrukken