De Nederlandse overheid heeft telersvereniging FresQ onterecht marketing- en promotie ondersteunende middelen verstrekt in de jaren 2004-2007. Dat heeft het Hof van Justitie vandaag bepaald na een lange, slepende zaak van de Nederlandse staat tegen de Europese Commissie. Nederland moet nu 22,6 miljoen euro aan zogenaamde Gemeenschappelijke Marktordeningsgelden (GMO) terugstorten aan de Europese Commissie. Dat schrijft GFActueel.

Deze uitspraak kan verdergaande consequenties hebben voor de op dit moment nog steeds in het rood draaiende tuinbouw in Nederland. GMO-gelden vervallen, terwijl ze een welkome aanvulling waren voor de negatieve kasstroom. Daarbij komt dat nu mogelijke terugvorderingen naar tuinders worden ingesteld en andere telersverenigingen op basis van deze uitspraak schuldig kunnen worden bevonden aan dezelfde onregelmatigheden.
Dit artikel afdrukken