De waarde van de landbouwexport in 2021 wordt geraamd op €104,7 miljard. Inclusief landbouwgerelateerde export zoals meststoffen en machines gaat het om €115,3 miljard (vorig jaar: €105,4 miljard). Dat is een nieuw record. Dat melden Wageningen University & Research (WUR) en het CBS op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De landbouwexport in 2021 is €9 miljard (9,4%) hoger dan in 2020. De groei van de landbouwexport is te danken aan zowel een stijging van de prijzen als een groei van het exportvolume. De prijsstijging is iets groter dan de volumegroei.

De geraamde landbouwexport van €104,7 miljard bestaat uit €75,7 miljard goederen van Nederlandse makelij en €29,0 miljard euro wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij. De export van goederen van Nederlandse makelij is 10,7% groter dan in 2020, de wederuitvoer groeide met 6,1%.

De Nederlandse economie verdiende in 2021 naar schatting €46,1 miljard aan de export van landbouwproducten, waarvan €42,1 miljard door de export van goederen van Nederlandse makelij en €4,0 miljard door wederuitvoer.


De import van agrarische producten had een waarde van €72,5 miljard (+9,9%), eveneens een record ten opzichte van eerdere jaren. Het handelsoverschot van Nederland met het buitenland op het gebied van agrarische producten groeide met 8,1% tot €32,2 miljard, ook weer de hoogste waarde ooit.

Omdat Nederland sterk groeide in de productie en export van chemische producten en machines daalde het aandeel van agrarische producten in het totale Nederlandse goederenhandelsoverschot in de loop der jaren. In 2008 was landbouw nog goed voor 68,2% van het totale overschot. In 2021 kwam het uit op 51,1%.

In 2021 ging 22% van de landbouwexport naar buurman Duitsland (€26,3 miljard euro). Daarna zijn België (12%), Frankrijk (8%) en het Verenigd Koninkrijk (8%). Als gevolg van Brexit is het exportaandeel naar het Verenigd Koninkrijk verder licht gekrompen. Terwijl de waarde van de export van landbouwproducten naar Frankrijk in 2021 met 14% toenam, groeide de export naar het Verenigd Koninkrijk met schamele 0,4% in geldwaarde. De sierteelt is veruit het belangrijkste exportproduct (11,5%), gevolgd door vlees (8,7%) en zuivel en eieren (8,3%). De export van sierteeltproducten groeide bovendien met maar liefst 25%. Deze toename is vooral het gevolg van de sterk gestegen prijzen van bloemen en planten in 2021.

De belangrijkste cijfers in grafieken zijn te vinden op de website van het CBS. Een uitgebreide analyse van de Nederlandse export- en importprestaties door Wageningen Economic Research is hier te downloaden.
Reageer
  • Deel
Druk af