Vanaf april 2018 heft Groot-Brittannië een suikertaks op suikerrijke dranken. De heffing is afhankelijk van het suikergehalte in de drank. Dranken met minder dan 5 gram suiker per 100 ml of light-dranken blijven vrij van heffing. Op dranken met 5-8 gram per 100 ml komt een gemiddelde heffing en op dranken met meer dan 8 gram een hoge heffing.

Reactie van de producenten
In een studie in de Lancet beschrijven Britse onderzoekers drie mogelijke reacties van de industrie. Scenario 1: de industrie bedenkt nieuwe frisdrankreceptuur om de hoeveelheid suiker te verminderen. Scenario 2: de industrie berekent een deel van de heffing door aan consumenten via prijsverhogingen. Scenario 3: de industrie moedigt consumenten via marketing aan om te kiezen voor dranken met minder suiker.

Voor elk van deze drie reacties beschrijven de auteurs een best en worst case effect op de ontwikkeling van obesitas, diabetes en tandbederf.

Hoogste effect door aanpassing recept
Het grootste effect verwachten de onderzoekers van het veranderen van het recept waarmee het suikergehalte omlaag wordt gebracht. Het toevoegen van de andere twee strategieën versterkt het effect. Ze schatten dat een vermindering van het suikergehalte met 30% - zoals Sprite en Lipton Ice al sinds 2013 hebben gedaan - in de meest suikerrijke dranken en 15% bij de middengroep zal leiden tot 144.000 minder volwassenen en kinderen met obesitas (op de bijna 15,5 miljoen), 19.000 minder gevallen van diabetes type 2 per jaar en bijna 270.000 minder tanden die last hebben van tandbederf. Vooral kinderen zullen baat hebben van zo'n aanpak. Naar verwachting zal het aantal obese kinderen onder 11 jaar er met 10% door afnemen.

Minder goede scenario’s
Als de industrie besluit niet de dranken aan te passen, maar de helft van de heffing door te berekenen aan de consument - zodat producten tot 20% duurder worden - dan zou dat leiden tot 81.600 minder mensen en kinderen met obesitas, 10.800 minder gevallen van diabetes en 149.000 minder tanden met tandbederf.

De suikertaks zal volgens de onderzoekers weinig gezondheidsvoordelen opleveren als de industrie reageert door de prijzen van álle dranken te verhogen, dus ook die van de light-producten, flessen water en vruchtensappen. De positieve effecten blijven ook achterwege als fabrikanten met gerichte marketing consumenten weten te verleiden om te switchen van frisdranken met een laag suikergehalte naar dranken met een matig suikergehalte.

Wat gaat de industrie doen?
Onderzoeker Adam Briggs van de University of Oxford zegt: “Het goede nieuws is dat de drie meest voor de hand liggende strategieën allemaal een positief gezondheidseffect hebben. We moeten er nu goed op letten dat de industrie het suikergehalte in de dranken verlaagt en dat als ze de heffing doorberekenen aan de consument, ze dit alleen doen op de beoogde producten.”

Heel simpel gezegd: zorg ervoor dat producten met weinig suiker veel goedkoper worden ten opzichte van producten met veel suiker.
Wie als wetgever toestaat dat fabrikanten de prijs van hun producten dicht rond een gemiddelde situeren, zorgt ervoor dat suikerrijke producten populair blijven.
Dit artikel afdrukken