Het nieuwe schandaal spitst zich toe op de handel in paardenvlees dat niet geschikt is voor menselijke consumptie omdat het afkomstig is van paarden die in laboratoria en farmaceutische fabrieken gebruikt werden voor de productie van medicijnen en vaccins. Door de paarden stoffen toe te dienen gingen zij antistoffen maken die in serums tegen bijvoorbeeld slangenbeten gebruikt werden. Na een aantal jaren 'dienst' gedaan te hebben werden de paarden verkocht met in hun papieren (het paardenpaspoort) de vermelding dat hun vlees niet geschikt is voor menselijke consumptie.

Naar het zich laat aanzien zijn die papieren vervolgens vervalst en zijn de paarden alsnog geslacht, verwerkt en als consumptievlees verkocht. Onder de verdachten zijn dierenartsen, slagers, medewerkers van slachthuizen en ook een ITC-er, meldt de Franse pers.

Bij de actie vanmorgen is ook onderzoek gedaan bij Sanofi-Pasteur. Dit farmaceutisch bedrijf maakt in zijn laboratorium gebruik van paarden voor de productie van serums tegen o.a. tetanus en rabiës. Sanofi heeft al in een eerder stadium aan het onderzoek meegewerkt en laat weten dat het in 3 jaar ongeveer 200 paarden - voor een symbolisch bedrag - verkocht heeft. In alle openheid, omdat de paarden de juiste papieren meekrijgen.

Hoeveel dieren in totaal illegaal in het slachtcircuit zijn gebracht, is nog niet duidelijk. Volgens diverse bronnen zouden ook paarden van particulieren en maneges die door toegediende medicijnen - zoals phenylbutazon - niet meer gegeten mogen worden in het criminele circuit terechtgekomen kunnen zijn.

Of de actie van vandaag samenhangt met een andere recent paardenvleesschandaal met voor menselijke consumptie ongeschikte paarden in Noord-Frankrijk en België is ook nog onduidelijk. De politie zou naar aanleiding van een anonieme melding van 'fout' vlees in een slachthuis op het spoor van de fraude zijn gezet.

De paardenvleesfraude die in februari en maart van dit jaar in grote delen van Europa naar buiten kwam betrof een economische fraude. Het goedkopere paardenvlees werd verkocht als rundvlees. De jongste gevallen - zoals die uit Noord-Frankrijk en België en deze Zuid-Franse zaak - gaan over voedselonveilig vlees.

Fotocredits: Alert, Bitterroot
Dit artikel afdrukken