De verlaging van het Europese landbouwbudget met 5% voor de periode van 2021 tot en met 2027 zal het meeste effect hebben op grote bedrijven. Volgens Eurocommissaris van landbouw Phil Hogan hoeft de bezuiniging voor kleine en middelgrote bedrijven zelfs geen gevolgen te hebben. Dat schrijft Boerderij.

Individuele bedrijven krijgen maximaal 3,9% gekort op hun subsidies. Die regeling geldt voor 16 landen, waaronder Nederland. Daarnaast wordt in 6 lidstaten de hectarepremie minder gekort; in nog eens 5 lidstaten, waaronder Estland, Letland en Litouwen, wordt de premie juist verhoogd met 12 tot 13 % vanuit de gedachte om de hectaretoeslagen in Europa te harmoniseren. Voor Roemenië, Slowakije, Bulgarije en Portugal gelden geen kortingen.

De Nederlandse overheid en boerenkoepel LTO zijn tegen het gelijktrekken van de hectaretoeslagen omdat zij - redenerend vanuit de Nederlandse situatie met extreem hoge grondprijzen en hoge basissalarissen - vinden dat de kosten van grond en arbeid in de lidstaten het uitgangspunt zouden moeten zijn. Juist Nederlandse boeren moeten door de bevolkingsdichtheid van Nederland vergroenen, maar kunnen dat door hun hoge lasten en korting straks wat minder gemakkelijk dan hun collega's in andere landen.
Boerderij - Korting premie treft vooral groter bedrijf
Reageer
  • Deel
Druk af