Een groot artikel in Der Spiegel brengt de 'Boerenbiecht' naar buiten. De in opspraak geraakte boeren zouden zo'n 60 miljoen euro verdiend hebben aan hun ten onrechte als 'biologische eieren' afgezette waar.

Het schandaal kwam boven water toen een traditionele varkensboer in 2007 besloot over te schakelen op biologische legkippen, ruzie kreeg met zijn leverancier en voor de rechter kwam. De leverancier had hem leghennen verkocht die én niet 's nachts in het leghok wilden vanuit de uitloop, én slecht legden. De rechter vroeg waarom de boer in zijn stallen 15.000 kippen had rondlopen, terwijl hij er maar 12.000 mocht houden. De boer biechtte op dat zijn leverancier hem dat zo aanbevolen had, want 'dat doen ze allemaal'.

Dat was aanleiding tot een nader onderzoek, dat in september 2011 tot een inval leidde bij het kippenbedrijf Gudendorf-Ankum en daarna nog tot tientallen verdere invallen en onderzoeken. Er zijn vrachtwagens vol bewijs verzameld. Justitie bereidt momenteel de officiële aanklachten voor.

Inmiddels is gebleken dat er te weinig officiële biologische kippen zijn om de aantallen biologische eieren die verkocht worden te kunnen leggen. Er moet dus wel fraude zijn gepleegd.

Aangezien een biologisch ei al gauw 7 cent meer oplevert dan een gewoon ei, is sjoemelen met aantallen erg aantrekkelijk. Meer dieren houden dan geregistreerd kan vrij eenvoudig, omdat er in de stallen niet geteld kan worden. De kippenhouder overtreedt daarmee dan de biologische houdersvoorschriften.
Maar meer kippen houden dan volgens de dierwelzijnsvoorschriften is toegestaan, is ook lucratief voor de vleeskippenhouders. Dat levert immers meer kilo's kip op. Ook voor dergelijk bedrog zijn nu bewijzen gevonden, schrijft Der Spiegel.

Der Spiegel brengt de mogelijke vertakkingen van dit schandaal aan het licht: de onderlinge verwevenheid, samenhang en afhankelijk van het handjevol bedrijven dat biologische kippen, eieren en voer mag verkopen, verpakken en verwerken. Pikant is de rol van de toezichthouders van de biologische sector. Zij verzekerden hun klanten immers dat alles van A tot Z gecontroleerd wordt. Naar nu blijkt, is het vrijwel onmogelijk dat zij niet mede betrokken zijn bij de fraude.

Dit schandaal in het nette en onkreukbaar 'tüchtige' Duitsland heeft alles in zich om het consumentenvertrouwen in de dierlijke sector nog dieper te schaden dan de paardenvleesaffaire. Als biologisch je belazert, is immers niets meer te vertrouwen.

Fotocredits: Nest, Heimatmuseum Seulberg
Dit artikel afdrukken