Het pact is het antwoord van Hulot, die eind augustus vorig jaar uit de Franse regering geëmotioneerd verliet omdat de ecologische transitie hem niet snel genoeg ging, op de onvrede en onrust in de Franse samenleving. De gele hesjes-beweging sluiten Berger en hij nadrukkelijk in. Politicus Mathieu Orphelin, een naaste van president Emmanuel Macron, verwelkomde het plan als een welkom onderdeel van het Grand Débat van de president.

Het pact is een repliek op "een samenlevingsmodel dat zoveel ongelijkheid en onrechtvaardigheid genereert en het leven op aarde van onze kinderen, kleinkinderen en miljoenen mensen zodanig in gevaar brengt, dat het geen model meer kan zijn." Maar dan niet van buiten of van bovenaf: dit zijn de voorstellen van burgers, van de mannen en vrouwen in het veld, zegt Hulot in Le Monde. Het pact is bedoeld als een sociaal-ecologisch platform waar burgers een nadrukkelijk rol in moeten spelen.

Hulot en Berger (CFDT, zeg maar het equivalent van onze vakbond FNV) willen met het pact de politiek weer 'vleugels' geven. Het pact is bedoeld als 'een godsgeschenk', een toolkit waar politici en burgers naar hartelust in mogen grasduinen. Uiteindelijk gaat het er om dat mensen niet alleen het einde van de maand weer halen, maar ook dat de planeet niet het einde der tijden zal beleven.Het pact omvat 66 voorstellen in 22 'hoofdstukken'. De groene plannen beginnen opvallend genoeg met sociale maatregelen zoals waardige sociale woning(bouw), sociale cohesie, het delen van macht en de herwaardering van vrouwenberoepen zodat de loon- en opleidingskloof tussen mannen en vrouwen. Ook klassiekers zoals biologische maaltijden voor iedereen, korte ketens en lokaal eten maken natuurlijk deel uit van het plan. Wat Hulot, Berger en de NGO's betreft worden de belastingvoordelen voor de lucht- en scheepvaart, energieproductie en het vrachtvervoer afgeschaft omdat ze sterk vervuilend zijn. Economisch opvallend is het pleidooi om groene investeringen buiten het tekort op de staatsbegroting te houden. Het Franse staatstekort is in de afgelopen maanden opgelopen omdat de regering de sociale crisis in het land heeft bedwongen met fiscale cadeau's aan de bevolking en geen voortgang heeft kunnen maken met verdere hervormingen.
Hulot pleit voor fiscale eerlijkheid en rechtvaardigheid in heel Europa. Frankrijk zou die aan de EU moeten opleggen.
Dit artikel afdrukken