De FDA gaf het bedrijf Revivicor toestemming om 'GalSafe'-varkens te produceren met de intentional genomic alteration-methode (IGA). Dat is het gericht toevoegen, vervangen of weghalen van een specifiek stukje DNA in het genoom van een organisme, legt FoodIngredientsFirst uit.

Revivicor is niet de standaard vleesproducent die je je voorstelt. Het is een biotechnologisch bedrijf dat de speciale varkens wil gaan produceren omdat ze door de gerichte genetische ingreep geen 'alpha-gal' meer hebben. Alpha-gal (volledige naam Galactose-alpha-1,3-galactose) is een eiwitsuiker die voorkomt aan de buitenkant van cellen bij varkens maar ook bij runderen en lammeren. Mensen kunnen er een milde tot ernstige allergische reactie op hebben. Bijvoorbeeld mensen die door de lone star-teek gebeten worden en een vleesallergie ontwikkelen.

Revivicor werkt al enkele jaren aan genetisch aangepaste varkens om menselijke medische producten te kunnen maken, zoals de bloedverdunner heparine en uiteindelijk ook transplantatie-organen (nieren en hart), die door hun alpha-gal-vrije status minder risico op afstoting met zich meebrengen.

"GalSafe is één stap op onze reis om het tekort aan transplantatie-organen in de VS aan te pakken," zegt Dewey Steadman van United Therapeutics Corporation, het moederbedrijf van Revivicor. "Als er zich onderweg andere marktkansen voordoen, is dat geweldig!" Volgens de FDA is het eten van het vlees van de GalSafe-varkens voor mensen veilig en daarvoor kreeg het GalSafe-varken nu groen licht. Voor Revivicor is het vlees natuurlijk niet meer dan een bijproduct, met zo'n 1.000 varkens per jaar. Al zijn ze dan nu wel vrijgegeven voor consumptie.

In de VS zijn inmiddels zo'n 34.000 patiënten met 'vleesallergie' bekend. Omdat er (nog) geen remedie tegen het alpha-galsyndroom bestaat, zijn zij veroordeeld tot een vleesloos bestaan. Het vooruitzicht om 'eindelijk' weer hun tanden te kunnen zetten in vlees dat hun lijf wel kan hebben, leidde tot opgetogen reacties.

Allergie-remedie?
The Counter wijst erop dat de FDA niet heeft onderzocht welke effecten het eten ervan heeft op mensen met een vleesallergie. De FDA heeft slechts vastgesteld dat het vlees van de GalSafe varkens geen galactose-alpha-1,3-galactose bevat. Wel staan inmiddels de eerste allergie-testtrajecten op stapel.

Een aanvullend punt van kritiek op de goedkeuring heeft te maken met het milieurisico dat de genetisch veranderde varkens met zich mee zouden brengen. Zo zouden in het geval dat de GalSafe-varkens ontsnappen antibioticaresistente bacteriën in de natuur vrij kunnen komen. Aangezien er maar weinig GalSafe-varkens gehouden worden, de veiligheidsmaatregelen extra scherp zijn én er voortdurend gemonitord wordt op antibioticaresistentie, acht de FDA dat milieurisico zeer beperkt.

Europa
Volgens Martien Groenen, hoogleraar Fokkerij en Genomica aan de Wageningen Universiteit, betekent de goedkeuring door de FDA niet dat de biotechnologische toepassing van het GalSafe-varken snel in Europa zal arriveren. "De EU is over het algemeen veel strenger in de toelating. Naar mijn weten heeft de EU deze ontwikkeling ook niet in onderzoek," zegt Groenen in de Volkskrant.
Dit artikel afdrukken