De Raad van State wees de bezwaren van verschillende belangengroepen tegen de milieuvergunning voor de varkenshouderij van het NGB definitief af. De bestuursrechter heeft de door de provincie verleende milieuvergunning licht aangepast om geurhinder bij een aanwonende binnen de normen te houden. Voor het NGB betekent dat dat er 1.120 vleesvarkens minder gehouden kunnen worden - nog maar 33.845 in plaats van de oorspronkelijk vergunde 34.965 varkens, schrijft Boerderij.

'Agropark met intensieve veehouderij'
Met de definitieve milieuvergunning is NGB een stapje verder op weg naar de realisatie van het beoogde 'agropark met intensieve veehouderij'. NGB wil een vleeskuikenhouderij met 1,1 miljoen kippen, varkenshouderij met 35.000 varkens integreren met een eigen slachterij en bio-energiecentrale op voor Nederland ongekende schaal. De weg is nog niet vrij; op dit moment lopen er nog bezwaarprocedures bij de Raad van State over de milieuvergunningen voor zowel de bio-energiecentrale als de vleeskuikenhouderij.

Gesprek voortzetten
De initiatiefnemers van NGB zijn blij. In een persbericht melden ze: Als ondernemers van Nieuw Gemengd Bedrijf zijn wij verheugd over deze opnieuw positieve uitspraak van de Raad van State. Intussen blijven wij ons ervoor inzetten om in gesprek met de omwonenden en anderen te blijven. Ons doel blijft om op een duurzame manier, antibioticavrij en zonder gezondheidsrisico’s veilig voedsel in Nederland te produceren.

NGB benadrukt dat er geen sprake is van 'één grootschalig bedrijf van één projectontwikkelaar, maar om verschillende (familie)ondernemingen op verschillende locaties die intensief samenwerken.' Die samenwerking maakt het mogelijk om kringlopen te sluiten, dierenwelzijn te verbeteren, transport te reduceren, milieuwinst te behalen, grond efficiënter te gebruiken en economisch een beter rendement te behalen.

De volledige uitspraak van de Raad van State is hier terug te vinden.

Fotocredits: 'pijlers', National Rurale Knowledge Exchange
Dit artikel afdrukken