Op 7 januari heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak die tegen het 'gigastal'-project van het Nieuw Gemengd Bedrijf was aangespannen. Wakker Dier noemde het project in een protestactie een 'staatskolchoz' die met overheidsgeld zou zijn gefinancierd.
De uitspraak betekent dat de bouwvergunningen voor NGB onherroepelijk geworden. Verdere protesten worden daarmee wederrechtelijk.

Nieuw Gemengd Bedrijf laat via een persbericht weten:
De Raad van State heeft op 7 januari 2015 het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Roermond van 3 maart 2014 op alle punten, met uitzondering van twee, ongegrond verklaard. Aangezien Nieuw Gemengd Bedrijf sinds maart 2014 echter aanvullende informatie heeft ingeleverd en de provincie inmiddels milieu- en Nb-vergunningen voor Nieuw Gemengd Bedrijf heeft verleend, ziet de Raad van State geen
aanleiding om de rechtsgevolgen van de bouwvergunningen en bijbehorende projectbesluiten ongedaan te maken.

Hiermee zijn de beroepsmogelijkheden tegen deze besluiten in Nederland doorlopen en beschikt Nieuw Gemengd Bedrijf over rechtsgeldige bouwvergunningen. Als ondernemers van Nieuw Gemengd Bedrijf zijn wij verheugd over deze uitspraak van de Raad van State. Intussen blijven wij ons ervoor inzetten om in gesprek met de omwonenden te blijven. Waar mogelijk zullen we op hun voorstel de plannen in de
toekomst nog verder verbeteren. Ons doel blijft om op een duurzame manier, antibioticavrij en zonder gezondheidsrisico’s veilig voedsel te produceren.


Opluchting
In De Gelderlander licht woordvoerder Ruud Pothoven de opluchting van de ondernemers van NGB toe. Zij zijn al 10 jaar bezig in Grubbenvorst een bedrijf met 1,1 miljoen kippen en 35.000 varkens te bouwen, maar lopen door de protesten van milieu- en dierenwelzijnsactiegroepen steeds opnieuw vertraging op. Die lijkt nu ten einde te gaan komen, al zal de realisatie van NGB nog steeds niet voor volgend jaar kunnen beginnen.

'Onterecht'
Pothoven stelt dat de bezwaren van onder meer Wakker Dier 'onterecht' zijn. "Onze plannen zijn juist gebaseerd op innovatie en duurzaamheid. Het is niet ons doel om een miljoen kippen te houden, maar om de hele keten van ei tot slachterij op één locatie te bouwen. We hoeven dan geen levende kippen te vangen, in kratten te stoppen en te transporteren. Dat is beter voor de dieren. Alle mest verwerken we in een eigen bio-energiecentrale."

Wakker Dier verzet zich tegen de uitgangsprincipes van NGB: "De kippen worden driehoog in kratten gehouden en op lopende banden naar de slachterij vervoerd. Ze komen nooit buiten; het blijft een plofkippenstal", zegt Sjoerd van de Wouw in De Gelderlander. Bovendien is er sprake van een 'gigastal': "Zowel het kippen- als het varkensdeel worden meer dan tien keer zo groot als de grens die wordt gehanteerd voor megastal." Toch lijkt de 'staatskolchoz' nu gerealiseerd te gaan worden.
Dit artikel afdrukken